Nawigacja

Aktualności

Wykład „Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Historia i pamięć” – Olsztyn, 10 lutego 2020

W dniu 10 lutego 2020 r. w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 10 odbyła się zorganizowana przez Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego prelekcja poświęcona historii Korpusu Ochrony Pogranicza. Otwarcia spotkania dokonał naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł Warot, który w swoim wystąpieniu przybliżył nie tylko pewne aspekty służby KOP, ale również wskazał najbliższe działania Delegatury IPN w Olsztynie w miesiącach lutym i marcu poświęcone wydarzeniom z kart historii najnowszej Polski. Następnie Sebastian Nowakowski historyk olsztyńskiej Delegatury omówił przyczyny powołania Korpusu, jego role społeczną, oświatową i kulturotwórczą na wschodnich rubieżach II RP. W drugiej części wystąpienia przybliżono działania edukacyjne podejmowane przez IPN mające na celu kultywowanie pamięci o KOP. Omówiono części składowe portalu edukacyjny IPN poświęconego Formacji (kop.ipn.gov.pl) oraz przebieg ubiegłorocznej 95. rocznicy powołania KOP

 Relacja w mediach:

https://ro.com.pl/korpus-ochrony-pogranicza-czyli-zapomniana-formacja-mundurowa-za-nami-kolejne-spotkanie-z-cyklu-rozmowy-o-ojczyznie/01492351

do góry