Nawigacja

Aktualności

Uroczysta gala XI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Białystok, 10 grudnia 2019

Podczas uroczystości prezes IPN dr Jarosław Szarek wręczy sześć Nagród Honorowych – pięć dla osób oraz jedną dla instytucji zasłużonych dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierających od lat działania IPN.

Gala odbędzie się w siedzibie białostockiego Oddziału IPN (ul. Warsztatowa 1a) 10 grudnia 2019 r. o godz. 12:00.

W tegorocznej edycji nagrody ,,Świadek Historii” Kapituła pod przewodnictwem dr. Jarosława Szarka uhonorowała:

Jana Adamskiego s. Lucjana, ur. 17.04.1941 r. w Choroszczy

Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Inicjator mającego na celu upamiętnienie mieszkańców Gminy Choroszcz organizujących Polską Organizację Wojskową Komendy Lokalnej Choroszcz oraz budowy pomnika ,,Szubienica”, stanowiącego miejsce pamięci martyrologii powstańców z 1863 r. Z jego inicjatywy każdego roku w dniu 22 stycznia organizowane tam są obchody wybuchu Powstania Styczniowego oraz w dniu 25 sierpnia obchody Święta Wojska Polskiego. Z jego inicjatywy odsłonięto i poświecono tablicę upamiętniającą Komendę Lokalną POW. Dzięki niemu: w Choroszczy kontynuowany jest cykl pt. ,,Spotkania z historią” mający na celu przybliżenie mieszkańcom historii miasteczka Choroszcz oraz okolicy, w kościele parafialnym w Choroszczy umieszczono tablicę z nazwiskami członków POW, odnowiono cmentarz wojenny z 1915 r., wybudowano symboliczny pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej oraz Grób Nienarodzonego Dziecka. Odznaczony min.: odznaką brązową i srebrną – Wzorowy Żołnierz I i II stopnia, Zasłużony Białostocczyźnie, Zasłużony Działacz Kultury, Medalem za Zasługi dla Turystyki, Medalem Opiekuna Miejsca Pamięci Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Józefa Moczydłowskiego s. Józefa, ur. 4.12.1926 r. w Łopienie Szelagi

Ppor. Józef Moczydłowski, żołnierz Armii Krajowej o pseudonimie ,,Burak”, pełnił funkcję łącznika w oddziale AK Obwód Wysokie Mazowieckie. W 1953 r. przesłuchiwany, bierze udział w procesie ,,Huzara”. Angażuje się w upamiętnianie wydarzeń historycznych, uczestnik spotkań z młodzieżą, z która dzieli się swoimi doświadczeniami. Jako członek pocztu sztandarowego AK czynnie uczestniczy rocznicowych uroczystościach lokalnych. Z jego inicjatywy: wzniesiono pomnik ,,Huzara” w Nowych Piekutach, umieszczono na cmentarzu w Wyszonkach Kościelnych tablice upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, odnowiono cmentarz z czasów I wojny światowej w Składach Borowych. Odznaczony: odznaką pamiątkową ,,Akcja Burza’, odznaką ,,Weterana Walko o Niepodległość’’, medalem ,,Pro Patria”.

Andrzeja Janusza Ariana s. Jana, ur. 29.11.1963 r. w Węgorzewie

Nauczyciel historii, od wielu lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, organizator warsztatów przedmiotowo-metodycznych na terenie Powiatu Giżyckiego wraz z OBEN IPN w Białymstoku oraz Delegaturą IPN w Olsztynie, dzięki jego zaangażowaniu uczniowie uczestniczą w projektach organizowanych przez IPN takich jak; ,,Kamienie Pamięci”, ,,Łączka i inne miejsca poszukiwań’, ,,Zapal Światło Wolności’ i wielu innych. Organizuje ponadprogramowe lekcje historii dla mieszkańców Giżycka, sprowadza z poszczególnych oddziałów wystawy IPN przygotowując do nich wykłady tematyczne. Współorganizator lokalnych uroczystości patriotycznych oraz rocznicowych.

Józefa Rusaka s. Stanisława, ur. 17.03.1920 r. w Falewiczach

Członek Legionów Polskich, który podczas pierwszej okupacji sowieckiej ukrywał się przed wywózką na Syberię. Należał do Armii Krajowej, działał jako łącznik w oddziale ppor. Antoniego Burzyńskiego ps. ,,Kmicic”. Po wstępnym rozbrojeniu tego oddziału przez Sowietów i zamordowaniu części członków wstąpił w szeregi V Wileńskiej Brygady AK pod dowództwem mjr. Szendzielarza ,,Łupaszki”. Żołnierz Wyklęty, ps. ,,Bylina” za swoją działalność w antykomunistycznym podziemiu aresztowany w 1948 r. Zwolniony z więzienia w 1953 r. Inwigilowany do 1989 r. Prezes Związku więźniów Politycznych Zarząd Oddziału w Lidzbarku Warmińskim. Odznaczony odznaką ,,Weterana walk o wolność i niepodległość ojczyzny.

Stanisława Żochowskiego s. Kazimierz, ur. 10.06.1931 r. w Żochach Starych

Był kurierem/łącznikiem w oddziale mjr. Kazimierza Kamieńskiego ,,Huzara”. Nosił pseudonim ,,Fala’’. Od 1046 r. Członek Światowego Związku Żołnierzy AK. Nie ujawnił się w czasie amnestii, ukrywał się. Wydany przez kolegę podczas zatrzymania postrzelony w nogę. Za działalność w antykomunistycznym podziemiu skazany wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Białymstoku na karę 12 lat pozbawienia wolności. Osadzony w 1954 r. min. we Wronkach, Barczewie i Sztumnie. Żochowski karę więzienia odbywał do 1956r. - skorzystał z amnestii po śmierci Stalina. Bierze czynny udział we wszystkich lokalnych uroczystościach patriotycznych związanych min. z obchodami Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy uroczystościach organizowanych w Łapach upamiętniających proces ,,Huzara”. Członek organizacji WiN oraz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego 1939-1956 oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Organizator kolonii wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z polskiej Szkoły Średniej nr 36 w Grodnie oraz szkoły społecznej przy Domu Polskim w Lidze, których celem jest nauka języka polskiego oraz przekazanie uczestnikom wiedzy o historii Polski. Organizator cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych oraz comiesięcznych spotkań w ramach Wszechnicy Humanistycznej, których celem jest przybliżanie historii Polski, upamiętnienie rocznic historycznych. Swoją działalność Mazurskie Towarzystwo Naukowe kieruje zarówno do młodych ludzi jaki  do starszego pokolenia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator konkursu pamiętnikarskiego skierowanego do najstarszego pokolenia Polaków. Zebrane relacje i wspomnienia opublikowano w książce pt. ,,Wschodnie drogi i losy wojenne pokolenia Ełczan’’.

 

do góry