Nawigacja

Aktualności

III Kongres Pamięci Narodowej przeciw decyzji o likwidacji ulicy Majora „Łupaszki” w Białymstoku

W związku z przypadającą w tym roku  80. rocznicą wybuchu II wojny światowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się III Kongres Pamięci Narodowej poświęcony problematyce drugowojennej.

Uroczystość poprzedził wernisaż wystawy Ukradzione dzieciństwo. Dr Anna Maria Adamus – historyk Oddziału IPN w Warszawie, współautorka wystawy – opowiedziała o ekspozycji ukazującej życie i śmierć polskich dzieci w czasie II wojny światowej.

Kongres rozpoczęto odśpiewaniem Roty. Prowadzący spotkanie dr Paweł P. Warot (naczelnik OBEN IPN) przywitał prelegentów i przybyłych gości, min.: ks. prof. Tadeusza Krahela z Wyższego Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Roberta Jabłońskiego reprezentującego Marszałka Województwa Podlaskiego, płk. dr. inż. Zbigniewa Redziaka Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku oraz wszystkich obecnych reprezentujących instytucje państwowe, samorządowe, służby mundurowe i organizacje kombatanckie.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zwracając się do zgromadzonych podkreślił znaczenie i przesłanie III Kongresu, który ma już swoją tradycję i jest doskonałą okazją do spotkania się środowisk naukowych, samorządowych i kombatanckich Podlasia. Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela zabierając głos w swoim wystąpieniu poruszył

niezrozumiałą i oburzającą społeczeństwo decyzję białostockich radnych miejskich o likwidacji w Białymstoku ulicy im. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”,

po czym podkreślił, że Instytutowi Pamięci Narodowej szczególnie zależy

na przekazywaniu kolejnym pokoleniom idei niepodległościowej, wartości patriotycznych, na kształtowaniu wzorców zachowań i postaw charakterystycznych dla pokolenia, które wywalczyło wolną Polskę, by następnie wzmacniać gmach niepodległej Rzeczypospolitej.

Na Kongres złożyły się wykłady: dr Anny Marii Adamus na temat doświadczeń codzienności dzieci i młodzieży w czasie II wojny światowej oraz dr. Dariusza Roguta (dyrektora Oddziału IPN w Łodzi i jednocześnie pracownika Akademia Sztuki Wojennej) o represjach sowieckich wobec ludności polskiej po 1944 r.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa Wokół wybuchu II wojny światowej. Represje na ludności polskiej ze strony dwóch okupantów z udziałem obu prelegentów oraz gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza (Komendanta-Rektora ASW).

Kulminacją obrad było poparcie przez wszystkich uczestników Kongresu stanowiska zaproponowanego przez dyrektora białostockiego IPN w sprawie próby likwidacji ulicy Majora „Łupaszki” w Białymstoku, w którym napisano:

My – uczestnicy III Kongresu Pamięci Narodowej negatywnie oceniamy i sprzeciwiamy się decyzji tych radnych miejskich Białegostoku, którzy głosowali za zniesieniem nazwy ulicy majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, gdyż dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK dobrze zasłużył się Ojczyźnie.

Relacja z wydarzenia w mediach:

http://bialystok.tvp.pl/45214653/kongres-pamieci-narodowej

 

 

do góry