Nawigacja

Aktualności

Inauguracja projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Białystok, 23 października 2019

Słowa dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doskonale obrazują ideę projektu

Powracamy po swoich, by ich odnaleźć. By opatrzeć ich drogę. A ci, którym dany jest ten zaszczyt – pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, rzesze wolontariuszy, którzy z nami pracują i wierzę, że będą czynili to nadal – wiedzą, że nie prowadzimy wykopalisk, ale dotykamy świętości. Nie odnajdujemy szkieletów, lecz szczątki bohaterów.

Do drugiej edycji projektu, w której bierze udział białostocki oddział IPN, zgłosiło się jedenaście zespołów z: Białegostoku, Grajewa, Sejn,  Knyszyna i Narewki. Łącznie ok. 80 uczniów. Spotkanie, które odbyło się w siedzibie Oddziału IPN zostało podzielone na dwa bloki. W pierwszej części Marta Chmielińska, pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji opowiedziała o procesie poszukiwań począwszy od momentu zgłoszenia do wręczenia not identyfikacyjnych. W części drugiej - warsztatowej młodzież pracowała na materiałach źródłowych odkrywając historię czterech poszukiwanych osób - braci Lucjana i Zdzisława Marchelów ( poszukiwanych, odnalezionych i zidentyfikowanych członków NSZ) , Stanisława Kryńskiego (szefa propagandy komendy Okręgu XIII NSZ wciąż poszukiwanego) i Henryka Jastrzębskiego "Zbycha" ( szefa PAS NZW powiatu Łomża wciąż poszukiwanego). 

Spotkania z uczestnikami odbywać się będą cyklicznie - raz w miesiącu. Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych i otrzymają zadania do wykonania. Jako podsumowanie projektu nakręcą 2-minutowe etiudy filmowe poświęcone pracom poszukiwawczym Instytutu Pamięci Narodowej bądź będące refleksją nad losem ofiar i ich rodzin.

W projekcie biorą udział uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich pod opieką nauczycieli. Cele, jakie stawiają przed uczestnikami autorzy warsztatów, to m.in. rozbudzenie zainteresowania historią najnowszą, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar, poszanowania dla życia ludzkiego i nakazów kultury i religii dotyczących grzebania umarłych, rozbudzanie ciekawości badawczej, poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Harmonogram kolejnych spotkań (zawsze godz. 11:00):

14 listopada 2019 r.

11 grudnia 2019 r.

13 stycznia 2020 r.

13 luty 2020 r.

6 marca 2020 r.

do góry