Nawigacja

Aktualności

Uroczyste oznaczenie grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, śp. Jana Łucejki – 11 kwietnia 2024

Na uroczystości zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku w imieniu licznie zgromadzonej rodziny weterana pomnik oznaczyła białostocka radna Agnieszka Rzeszewska.

W czwartek 11 kwietnia 2024 roku na Cmentarzu pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste oznaczenie grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, śp. Jana Łucejki. Na uroczystości zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku w imieniu licznie zgromadzonej rodziny weterana pomnik oznaczyła białostocka radna Agnieszka Rzeszewska. Modlitwy w intencji zmarłego odmówił ksiądz kanonik Zbigniew Snarski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku. Zgromadzeni oddali cześć bohaterowi składając kwiaty i zapalając znicze. W czasie wydarzenia asystę honorową pełnili harcerze hufca ZHP Białystok. Na zakończenie uroczystości członkowie rodziny Jana Łucejki otrzymali Zawiadomienia o wpisie mogiły do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Jan Łucejko, syn Kazimierza, urodził się 15 grudnia 1896 r. w Ogrodnikach. W czasie II wojny światowej zaangażował się w działalność podziemia niepodległościowego. Był członkiem Narodowych Sił Zbrojnych pod pseudonimem ,,Wilk”. Pełnił funkcję dowódcy kompanii. Mieszkał w Białymstoku przy ulicy Nowowarszawskiej.

Według wspomnień żony Jana Łucejki, Marii z domu Hajduk, w piątek 18 lutego
1944 r. do ich domu przyszło dwóch umundurowanych Niemców oraz tłumacz. Wyprowadzili oni Jana Łucejkę i zastrzelili w pobliżu domostwa. Następnego dnia pozwolono Marii zabrać ciało męża. Jego mogiła została wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski dnia 12 marca 2024 r. pod numerem 7733.

Ewidencja grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski jest prowadzona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z mocy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. Zachęcamy osoby opiekujące się grobami osób zasłużonych w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę do kontaktu z Instytutem Pamięci Narodowej. Druki stosownych wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o/wnioski-o-wpis-do-ewide/64093,Wnioski-o-wpis-do-ewidencji.html.

do góry