Nawigacja

Aktualności

Przystanek Historia Suwałki pt. „Burza” i „Ostra Brama”. Powstańcze operacje Armii Krajowej na terytoriach północno-wschodnich II Rzeczpospolitej (od Wileńszczyzny do Suwalszczyzny).

W ramach obchodów 80. rocznicy Akcji „Burza” i Operacji „Ostra Brama” 12 marca 2024 r. przypomnieliśmy licznie zgromadzonej młodzieży z suwalskich szkół średnich o tych dwóch historycznych wydarzeniach dotyczących dziejów Armii Krajowej.

W ramach Przystanku Historia Suwałki we wtorek, 12 marca historyk Michał Ostapiuk z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku wygłosił w siedzibie Muzeum Okręgowego w Suwałkach pasjonujący wykład o „Burzy” i „Ostrej Bramie”, tj. powstańczych operacjach Armii Krajowej na terytoriach północno-wschodnich II Rzeczpospolitej (od Wileńszczyzny do Suwalszczyzny) z lipca 1944 r.

Licznie zebrana młodzież z suwalskich szkół średnich poznała w szczegółach okoliczności logistycznych przygotowań do przeprowadzenia obu zaplanowanych operacji, faktyczny przebieg podjętych działań bojowych oraz ostateczne wyniki prawie tygodniowych walk o miasto. Obok regularnych oddziałów Armii Czerwonej wzięło w nich udział kilkanaście tysięcy zmobilizowanych żołnierzy z wileńskiego i nowogródzkiego okręgu Armii Krajowej. Większość z nich została wkrótce rozbrojona i aresztowana przez Sowietów, którzy nie zamierzali w żaden sposób uznawać polskiej władzy na wschodnich kresach. Tylko nielicznym udało się przebić w kierunku Grodna i Białegostoku, unikając w ten sposób deportacji do sowieckich obozów w Riazaniu i Kałudze, bądź przymusowego wcielania w szeregi „wyzwolicielskiej” Armii Czerwonej.

Warto przy tym dodać, że walki żołnierzy oddziałów Armii Krajowej o Wilno zostały upamiętnione na jednej z tablic umieszczonych na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Przystanek Historia Suwałki organizowany jest przy stałej współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

do góry