Nawigacja

Aktualności

35. rocznica śmierci ks. Stanisława Suchowolca – Białystok, 28 stycznia 2024

W niedzielę, 28 stycznia odbyła się uroczysta msza św. w 35. rocznicę tragicznej śmierci ks. Stanisława Suchowolca. Kapelan białostockiej „Solidarności” zginął w pożarze plebanii w nocy z 29 na 30 stycznia 1989 r. Inicjatorami wydarzenia byli Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych oraz podlaska „Solidarność”. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku reprezentował dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN.

Podczas nabożeństwa w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, gdzie w ostatnich latach swojego życia posługiwał ksiądz Suchowolec, licznie zebrani działacze opozycji antykomunistycznej PRL dziękowali za świadectwo życia niezłomnego kapłana. 

Uroczystości towarzyszyła peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników i „Solidarności”, który w tym czasie nawiedził parafię na białostockich Dojlidach. Obecność obrazu Maryi, relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz miniatury Krzyża Nowohuckiego, jest duchowym przygotowaniem wiernych do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Częstochowy, która odbędzie się 14-15 września w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Na zakończenie obchodów przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski zaprosił zgromadzonych do złożenia kwiatów i odmówienia modlitwy przy grobie duchownego tak bardzo związanego z Solidarnością i Konfederacją Polski Niepodległej.

W imieniu organizatorów głos zabrała Stanisława Korolkiewicz z klubu WIR, która podkreśliła rolę duchowieństwa przy wspieraniu ruchów wolnościowych dziękując wszystkim za pamięć i przybycie na uroczystość.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku upamiętnia postać księdza Stanisława Suchowolca. W 40. rocznicę święceń kapłańskich wydał broszurę poświęconą duchownemu pragnąc w ten sposób przybliżyć jego heroiczną postawę oraz wsparcie duchowe jakie dawał działaczom białostockiej „Solidarności”. Zachęcamy do pobrania materiału dostępnego w poniższym załączeniu.

***

Ks. Stanisław Suchowolec urodził się 13 maja 1958 roku w Białymstoku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1983 roku. Przez pierwsze lata po ich otrzymaniu sprawował posługę w Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli (rodzinnej parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki). Tam organizował patriotyczne msze za ojczyznę. Następnie  został przeniesiony do parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi w białostockich Dojlidach, gdzie kontynuował swoją działalność. Zginął w 1989 roku w niewyjaśnionych okolicznościach w pożarze na plebanii tej parafii w wieku 31 lat.​

 

do góry