Nawigacja

Aktualności

XIV edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” - nabór wniosków do 15 września 2023

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zapraszają do zgłaszania kandydatów (instytucji, organizacji i osób fizycznych) do XIV edycji Nagrody Honorowej ,,Świadek Historii’’.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu polskiego oraz współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, m.in. wspieranie pionu edukacyjnego w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie.

Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz.

Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą do 15 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok), z dopiskiem: „Świadek historii”.

Dodatkowych informacji udziela koordynator - Adam Malczyk, tel. (85) 664-57-53, mail: adam.malczyk@ipn.gov.pl

 

Regulamin, wnioski i zgody.

 

 Laureaci I edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2009 r.:

-Ks. dr Eugeniusz Beszta-Borowski (pośmiertnie),

-Ks. dr Tadeusz Krahel,

-Barbara Elżbieta Mioduszewska (pośmiertnie),

-Józef Mozolewski,

-Henryk Rembiszewski,

-Krystyna Zawadzka.

 

Laureaci II edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2010 r.:

-Tadeusz Antoni Chwiedź,

-Henryk Dzierżanowski,

-Bronisław Karwowski,

-Jerzy Klimko,

-Jadwiga Krach-Kaczmarczyk,

-Eugenia Kula,

-J. E. Arcybiskup Edward Ozorowski,

-Krzysztof Pawłowski,

-Eugeniusz Simson,

-Ks. prałat Stanisław Wysocki.

 

Laureaci III edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2011 r.:

-Prezydent Ryszard Kaczorowski (pośmiertnie),

-Ks. biskup Tadeusz Zawistowski,

-Henryk Bańkowski,

-Fabian Jan Daniłowicz,

-Danuta i Henryk Grabowscy,

-Eugeniusz Kalinowski (pośmiertnie),

-Stanisław Marczuk,

-Klara M. Rogalska,

-Józef Sokolik,

-Piotr S. Szyryński,

-Rtm. Bernard Wasilewski,

-Jerzy Zacharczuk,

-Antoni Żabicki (pośmiertnie).

 

Laureaci IV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2012 r.:

-Krzysztof Burek,

-Milena Maria Czajkowska,

-ks. Józef Horodeński (pośmiertnie),

-Wiktoria Malinowska,

-Małgorzata Jolanta Markiewicz,

-Franceska Michalska,

-Waldemar Dominik Pluta,

-Edward Popławski (pośmiertnie),

-Wanda Sobolewska,

-Jarosław Strenkowski,

-Krzysztof Wasilewski (pośmiertnie),

-Zofia Wysocka.

 

Laureaci V edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2013 r.:

-Wiktor Andrzejczuk (pośmiertnie),

-Jerzy Bołtuć,

-Jolanta Hryniewicka,

-Danuta i Zbigniew Kaszlejowie,

-Czesław Korenkiewicz,

-Stanisława Józefa Korolkiewicz,

-Ks. prałat Józef Obremski (pośmiertnie),

-Zdzisław Palewicz,

-Świetłana Sacharczuk,

-Danuta Skibko,

-Barbara Świętońska.

 

Laureaci VI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2014 r.:

-Tadeusz Borowski-Beszta,

-Edward Dziemianowicz,

-Marian (pośmiertnie) i Tadeusz Kiersnowscy,

-Andrzej Rybnik,

-Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława -Staszica w Łomży,

-Jan Truszkowski.

 

Laureaci VII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2015 r.:

-śp. płk. Tadeusz Czerkawski,

-Jan Radkiewicz,

-śp. kpt. Weronika Topór,

-Zygmunt Wieryszko,

-Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja -Kopernika w Łapach,

-Stanisław Wiśniewski.

 

Laureaci VIII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2016 r.:

-Kazimierz Busma,

-Bogusław Szczepan Łabędzki,

-Antoni Mazalewski,

-śp. Michał Pietkiewicz,

-Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce,

-Jerzy Wnorowski.

 

Laureaci IX edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2017 r.:

-Wojciech Ciesielski,

-Walenty Jabłoński,

-Władysław Kałudziński,

-Irena Kostera,

-II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,

-dr Janina Luberda-Zapaśnik.

 

Laureaci X edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2018 r.:

-Janina Mirosława Aleksandrowicz,

-Kazimierz Jędrzej Wosiek,

-Jan Krassowski,

-Kazimierz Waszczuk.

 

Laureaci XI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2019 r.:

-Jan Adamski,

-Józef Moczydłowski,

-Andrzej Janusz Arian,

-Stanisław Żochowski,

-Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku.

 

Laureaci XII edycji z 2020 r. (nie odbyła się ze względów na pendemię) i XIII edycji z 2022 r. Nagrody Honorowej „Świadek Historii”:

-ks. Waldemar Sawicki,

-Adam Mariusz Niebrzydowski ,

-1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego,

-Barbara Sokólska z domu Młynarz,

-Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe,

-Jan Litwińczuk,

-Wanda Bortkiewicz, ps. „Basia".

do góry