Nawigacja

Aktualności

Wyjazd edukacyjny laureatów konkursu „Wiem, upamiętniam. Represje wobec mieszkańców województwa białostockiego w czasie okupacji niemieckiej w latach II wojny światowej” – Sikory Tomkowięta, Tykocin, Ostrów Mazowiecka, Kraków, Michniów, 24–26 maja 2023

Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich oraz klas VIII szkoły podstawowej, zaś jego celem było przywracanie pamięci o represjach dokonanych przez okupanta niemieckiego na ludności zamieszkującej tereny przedwojennego województwa białostockiego, w tym o zagładzie ludności żydowskiej.

Wyjazd rozpoczął się od zapalenia zniczy przy pomniku wzniesionym na zbiorowym grobie ofiar pacyfikacji wsi Sikory-Tomkowięta, dokonanej przez Niemców 13 lipca 1943 r. Następnie uczestnicy wyjazdu odwiedzili Tykocin, gdzie w budynku dawnej synagogi poznali historię społeczności żydowskiej tego miasteczka oraz Jej zagłady dokonanej przez Niemców w dniach 25–26 sierpnia 1941 r. Zapalono również znicze w miejscu pamięci w Łopuchowie, gdzie znajdują się mogiły zamordowanych przez Niemców tykocińskich Żydów. Kolejnym punktem wyjazdu edukacyjnego było Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, w którym, dzień przed 75. rocznicą zamordowania przez komunistów Witolda Pileckiego, młodzież poznała historię jednego z najdzielniejszych obrońców Niepodległej, organizatora ruchu oporu w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz, uczestnika powstania warszawskiego.

Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się od wizyty w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, w czasie której laureatom konkursu przypomniana została historia Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Następnie pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oprowadzili młodzież szlakiem historii krakowskich Żydów. Spacer ten rozpoczął się od miejsca, w którym w latach 1942–1945 znajdował się najpierw niemiecki obóz pracy, a potem niemiecki obóz koncentracyjny w Płaszowie. Obóz ten był miejscem śmierci wielu tysięcy Żydów i Polaków, w tym wielu krakowian. Uczestnicy projektu zapoznali się z historią tego miejsca oraz uczcili pamięć pomordowanych.

Trzeciego dnia wyjazdu odwiedzono Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, którego głównym celem jest zachowanie pamięci o 817 spacyfikowanych w czasie II wojny światowej wsiach polskich. Ze względu na znajdujący się na terenie Mauzoleum zbiorowy grób pomordowanych mieszkańców Michniowa, Muzeum jest jednocześnie miejscem Pamięci Narodowej. Dzięki stałej wystawie muzeum laureaci konkursu zapoznali się z historią wsi polskiej w II Rzeczypospolitej, a także tragedią mieszkańców wsi w czasie II wojny światowej zarówno podczas niemieckiej, jak i sowieckiej okupacji. Na grobie pomordowanych mieszkańców Michniowa zapalono znicze.

Tego dnia również młodzież zwiedziła ruiny zamku w Chęcinach.

W wyjeździe edukacyjnym udział wzięli laureaci konkursu z następujących szkół: Technikum im. AK oraz Branżowej Szkoły I stopnia im. AK w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem, X Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku.

 

Serdecznie dziękujemy za ten niezwykle owocny czas.

Magdalena Dzienis-Todorczuk

do góry