Nawigacja

Aktualności

38. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - Białystok, 19 października 2022

Ks. Popiełuszko pochodził z Białostocczyzny. Urodził się w Okopach koło Suchowoli 14 września 1947 r. Ks. Jerzy został uprowadzony, a następnie zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Był związany ze środowiskiem robotniczym, aktywnie wspierał „Solidarność”. W stanie wojennym w kościele Świętego Stanisława Kostki w Warszawie odprawiał słynne msze za ojczyznę. Działalność ks. Popiełuszki komunistyczne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego.

19 października 2022 r. dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku - dr hab. Piotr Kardela, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej - Urszula Gierasimiuk, wojewoda podlaski - Bohdan Paszkowski , wicemarszałek województwa podlaskiego - Sebastian Łukaszewicz, przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Podlaskiego - Józef Mozolewski, szefowa Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Białymstoku Agnieszka Małgorzata Rzeszewska oraz przedstawiciele "Solidarności" oddali hołd bł. ks. Popiełuszce, składając kwiaty pod pomnikiem z jego wizerunkiem w Białymstoku.

Przypominamy tym samym, że od 19 października 2022 przez 7 dni (wyłączając sobotę i niedzielę) o  godzinie 17:15 zapraszamy do wysłuchania cyklu audycji "Zło dobrem zwyciężaj. Ostatnia droga ks. Jerzego Popiełuszki oraz kulisy procesu sprawców zbrodni" poświęconych ks. Jerzemu w Radio i 103i3fm, przygotowanych przez Adrianę Pływaczewską z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

"Zło dobrem zwyciężaj. Ostatnia droga ks. Jerzego Popiełuszki oraz kulisy procesu sprawców zbrodni"