Nawigacja

Aktualności

Uroczystości pogrzebowe żołnierza AK Witolda Sulika ps. „Pług” - Dąbrowa Białostocka, 12 czerwca 2022

Witold Sulik ps. „Pług” urodził się 16 lutego 1925 r. w Jasionówce w powiecie sokólskim. Należał do drużyny dowodzonej przez Zygmunta Kalinowskiego w obwodzie AK-WiN Sokółka. Brał udział w akcjach prowadzonych przeciwko kolaborantom instalującej się po 1944 r. władzy komunistycznej, a także w starciach z regularnymi oddziałami Armii Czerwonej, co po represjach Obławy Lipcowej było dla miejscowej ludności, szczególnie ważnym aktem sprzeciwu.

12 czerwca 2022 r. w Dąbrowie Białostockiej odbył się pogrzeb Witolda Sulika ps. „Pług”.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Dowódcę 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza oraz Proboszcza Parafi pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie Białostockiej. Słowo Boże w czasie Mszy pogrzebowej wygłosił ks. prof. Tadeusz Krahel, który jednocześnie przedstawił tło historyczne walki toczonej przez Żołnierzy Wyklętych. Asystę honorową Wojska Polskiego pełnili żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Kondukt pogrzebowy na cmentarz prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

 

Aresztowany 9 marca 1946 r. w rodzinnym domu, gdzie przebywał na rekonwalescencji, a następnie poddany brutalnemu śledztwu w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Sokółce.

Wyrokiem Wydziału Doraźnego Sądu Okręgowego w Białymstoku skazano „Pługa” na karę śmierci, którą wykonano 19 marca 1946 r. w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku.

Szczątki Witolda Sulika odnaleziono rzy ul. Gedymina w Białymstoku w czerwcu 2018 r., w trakcie prac prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

do góry