Nawigacja

Aktualności

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – Olsztyn, 13 grudnia 2021

Oficjalne uroczystości związane z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce poprzedziła specjalna akcja ulotkowa, podczas której pracownicy Delegatury IPN rozkolportowali wśród mieszkańców Olsztyna dziesiątki okolicznościowego wydawnictwa. Tym samym, przechodnie mieli okazję poznać – bądź przypomnieć sobie – m.in. najważniejsze „dane” i „statystyki” stanu wojennego, jak czas trwania godziny milicyjnej czy liczbę internowanych. Przypomnijmy, że podczas 586 dni stanu wojennego komunistyczna władza skierowała przeciwko społeczeństwu ponad 100 tys. mundurowych – milicjantów oraz żołnierzy LWP, internując przy tym blisko 8800 mężczyzn i ponad tysiąc kobiet.

Następnie w  gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nastąpiło uroczyste otwarcie elementarnej wystawy IPN „Stan wojenny 1981–1983”. Otwarcia dokonali wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł P. Warot. Ekspozycja będzie prezentowana w holu Urzędu Wojewódzkiego do 20 grudnia.

Kolejnym etapem Upamiętnienia rocznicy było spotkanie promujące czwarty tom „Encyklopedii Solidarności” – jednego z najważniejszych wydawnictw Instytutu, poświęconego działaczom antykomunistycznej opozycji. W okolicznościowym panelu, jaki zorganizowano w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim sylwetki wybranych działaczy regionu przybliżyli historycy Delegatury: naczelnik dr Paweł P. Warot, historyk Archiwum Delegatury Renata Gieszczyńska oraz Krzysztof Kierski – historyk Biura Badań Historycznych.  Na zakończenie przybyli na promocję opozycjoniści otrzymali z rąk naczelnika Delegatury egzemplarze „Encyklopedii”.

Zwieńczeniem obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Olsztynie była uroczysta msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, po której zebrani udali się we wspólnym pochodzie na Plac Solidarności.

Uroczystości pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny poprowadził przewodniczący warmińsko-mazurskiego regionu NSZZ "Solidarność" Józef Dziki, a wśród osób zabierających głoś znaleźli się m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz działaczka opozycji Anna Niszczak. Ponadto, dzięki staraniom organizatorów odbyła się okolicznościowa "rekonstrukcja" wydarzeń z ponurych dni stanu wojennego. Na zakończenie przybyli na plac przedstawiciele administracji, służb, instytucji i stowarzyszeń złożyli symboliczne wiązanki kwiatów. Olsztyńską Delegaturę IPN reprezentowali naczelnik dr Paweł P. Warot oraz Wioleta Wróbel.

 

do góry