Nawigacja

Aktualności

Obchody 100. lecia nadania honorowego obywatelstwa miasta Białegostoku Józefowi Piłsudskiemu – Białystok, 21 sierpnia 2021

Dokładnie 100 lat temu - 21 sierpnia 1921 roku - Marszałek Józef Piłsudski stał się pierwszym honorowym obywatelem Białegostoku.

21 sierpnia odbyły się w Białymstoku uroczyste obchody 100. rocznicy nadania Józefowi Piłsudskiemu honorowego obywatelstwa miasta Białegostoku. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Głównymi organizatorami uroczystości był białostocki Oddział Związku Piłsudczyków, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku i impresariat muzyczny Pro Art a jednym z partnerów białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Uroczystości były rekonstrukcją przygotowaną przez organizatorów przypominającą przyjazd marszałka Józefa Piłsudskiego do stolicy Podlasia w sierpniu 1921 roku. W rolę marszałka wcielił się Czesław Jakubowicz.

Obchody rozpoczął wjazd pociągu z Marszałkiem na dworzec PKP w Białymstoku, gdzie przy akompaniamencie granego przez orkiestrę marszu powitalnego uroczyście witano dostojnego gościa. Kolejnym etapem było przejście na drugą stronę dworca, gdzie można było zobaczyć przygotowaną przez białostocki Oddział IPN wystawy pt. „ Odzyskanie niepodległości przez Białystok”, o której zebranym gościom opowiedziała Magdalena Dzienis-Todorczuk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

Kolejnym punktem uroczystości była obecność Marszałka i podejmujących go Białostocczan przy pierwszej bramie powitalnej, gdzie przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej i po odmówionej modlitwie za zmarłych obecni goście udali się na plac przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych na zwiedzanie drugiej wystawy IPN pt. „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Kierunek północno-wschodni”. O ekspozycji opowiedziała zebranym naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Urszula Gierasimiuk.

Druga brama powitalna znajdowała się na dziedzińcu Muzeum Podlaskiego, gdzie Marszałka powitano chlebem i solą a harcerze i zebrani goście śpiewali Pierwszą Brygadę.

"Witamy po staropolsku chlebem i solą na ziemi  białostockiej  Naczelnika Państwa i Zwycięskiego Naczelnego Wodza Armii Polskiej, a od dziś honorowego obywatela naszego miasta. Panie Marszałku wiedz że: Żadna siła nie potrafi nas oderwać od ciebie, przy tobie, dla ciebie i z tobą pójdziemy na największy trud i znój dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny."

Tymi słowami przywitał Józefa Piłsudskiego Roman Czepe, który odgrywał rolę ówczesnego prezydenta miasta.

W cieniu ratusza została też rozstawiona trzecia, najnowasza wystawa IPN w Białymstoku pt. „Józef Piłsudski Honorowy Obywatel”

Wystawa poświęcona została nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Składa się z czternastu paneli, mówiących nie tylko o samym wydarzeniu, jakie miało miejsce 21 sierpnia 1921 r., ale również o samym jej Bohaterze, losach Białegostoku w okresie odzyskiwania niepodległości oraz w wojnie polsko-bolszewickiej.

Zasadnicza część wystawy, a wiec nadanie honorowego obywatelstwa, przygotowana została w oparciu o zdjęcia pochodzące z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Wojskowego Biura Historycznego, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego
w Krakowie, a także ówczesną lokalną prasę. Oprócz zdjęć przedstawiających przebieg i odświętne przygotowanie miasta na panelach przypomnieliśmy osoby zaangażowane w uroczystość – ówczesne władze miasta, wojskowych oraz duchowieństwo różnych wyznań. Umieściliśmy również dokument – publikowany po raz pierwszy, a mianowicie zapis w księdze chrztów poświadczający trzymanie do chrztu przez Marszałka syna oficera 42 pp Alfreda Greffnera.

Ostatnia część wystawy poświęcona kultywowaniu pamięci Józefa Piłsudskiego przygotowana została wspólnie z Archiwum Państwowym w Białymstoku, a mówi o tym, w jaki sposób po śmierci Marszałka upamiętniano jego postać na terenie naszego miasta i w województwie do 1939 r. oraz o roku 1990, kiedy to w Białymstoku powstał pierwszy pomnik Józefa Piłsudskiego.

Główne wystąpienia i pokazy rekonstrukcyjne odbyły się pod Kinem TON. Po przemówieniach zaproszonych gości i modlitwie za ojczyznę orkiestra zagrała rotę a marszałkowi wręczono dokument potwierdzający honorowe  obywatelstwo miasta Białegostoku. Wybrzmiały słowa :

"W uznaniu wiekopomnych zasług jednego z najlepszych synów Ojczyzny, niestrudzonego wojownika o wolność, niepodległość i wielkość Rzeczypospolitej Polskiej, ukochanego Naczelnika Państwa i Zwierzchniego Wodza, którego niespożytej energii i woli wojewódzkie dzisiaj miasto Białystok zawdzięcza odrodzenie i wcielenie po wiekowym oderwaniu od macierzy, ofiarujemy Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu obywatelstwo honorowe wojewódzkiego miasta Białegostoku"

Ostatnim akcentem wydarzenia było złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Oddziałowe Biuro Edukacji IPN w Białymstoku z okazji tak doniosłego i ważnego wydarzenia przygotowało katalog wystawy o Józefie Piłsudskim „Honorowy Obywatel”, który rozdawano zainteresowanym osobom .

 

 

 

 
 
do góry