Nawigacja

Aktualności

Z przykrością informujemy o śmierci Henryka Falkowskiego – Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

  • śp. Henryk Falkowski
    śp. Henryk Falkowski

 

Śp. Henryk Falkowski był rdzennym Warmiakiem. Ojciec Jego za działalność niepodległościową w Grodnie podczas okupacji (Oddział II) został po wojnie przez komunistów skazany na karę śmierci, którą ostatecznie zamieniono na karę wieloletniego więzienia, które opuścił dopiero w okresie tzw. odwilży. Henryk Falkowski od lat szkolnych był pasjonatem historii. W połowie lat osiemdziesiątych inwigilowany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa z powodu udziału w tajnych kompletach, podczas których olsztyńska młodzież poznawała prawdziwe dzieje Polski. W 1985 r. po wcześniejszej stanowczej odmowie współpracy z SB podczas studiów na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, przeniósł się do Torunia, gdzie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1990 r. ukończył historię. W pracy zawodowej dał się poznać jako znakomity pedagog i wychowawca młodzieży. Uczył historii i języka niemieckiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie, którego był absolwentem. Blisko współpracował z Instytutem Pamięci Narodowej, Oddziałem w Białymstoku oraz olsztyńską Delegaturą. Publicysta miesięcznika „Debata”. Od 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 5 marca przegrał walkę z COVID- 19. Miał 56 lat.

  • Z przykrością informujemy o śmierci Henryka Falkowskiego - Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
  • Z przykrością informujemy o śmierci Henryka Falkowskiego - Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
  • Z przykrością informujemy o śmierci Henryka Falkowskiego - Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
  • Z przykrością informujemy o śmierci Henryka Falkowskiego - Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
do góry