Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „O Niepodległą – kierunek północno-wschodni – 1920” – Drozdowo, 2–3 sierpnia 2020

Kontynuując obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w które wpisywała się ubiegłoroczna konferencja IPN „Ku niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923”, oddział  IPN w Białymstoku oraz Starostwo Powiatowe w Łomży zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową poświęconą wojnie Polski z Rosją sowiecką. Tym razem pochylono się nad wydarzeniami, które rozegrały się na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej od wiosny 1920 r. (ofensywa bolszewicka) do jesieni (zawieszenie broni), a przede wszystkim nad ludźmi, którzy sto lat temu odegrali szczególną rolę w obronie Ojczyzny i zniweczyli bolszewickie plany „eksportu rewolucji” na Zachód. Organizatorom zależało na ukazaniu nie tylko zbrojnych i politycznych działań w zmaganiach o Niepodległą i kształt jej wschodniej granicy, ale także aspektów społecznych i gospodarczych w lokalnej perspektywie, które wiązały się z trwającym konfliktem. Kierunek północno-wschodni, w kontekście terytorialnych ram konferencji, stanowiły zarówno województwo białostockie II Rzeczypospolitej, powołane do życia w 1919 r., jak i ziemie podległe w latach 1919–1920 Zarządowi Cywilnemu Ziem Wschodnich.

Konferencja odbyła się w gościnnych progach Muzeum Przyrody w Drozdowie, którego siedzibą są pomieszczenia dawnego dworu Lutosławskich, i które, poza działalnością muzealniczą związaną z ochroną dziedzictwa przyrodniczego Ziemi Łomżyńskiej, dba również o pamięć o lokalnym ziemiaństwie. Konferencję poprzedziło złożenie kwiatów przez dyrektora oddziału dr. hab. Piotra Kardelę, starostów powiatu łomżyńskiego i wicemarszałka województwa podlaskiego pod tablicą zmarłego w Drozdowie męża stanu – Romana Dmowskiego.

PROGRAM KONFERENCJI

do góry