Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Komunistyczny aparat władzy wobec Kościoła rzymskokatolickiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych” – Mrągowo, 17–18 czerwca 2020

Oddział IPN w Białymstoku – Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Komunistyczny aparat władzy wobec Kościoła rzymskokatolickiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych”, która odbędzie się w dniach 17–18 czerwca 2020 r. (środa-czwartek) w Mrągowie.

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z działalnością komunistycznego aparatu władzy wobec Kościoła rzymskokatolickiego  na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Zależy nam na ukazaniu „polityki wyznaniowej” oraz form i metod stosowanych przez szeroko rozumiany aparat władzy wobec duchowieństwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN.

Przykładowe obszary tematyczne:

  • stan badań nad problematyką działalności aparatu władzy wobec Kościoła rzymskokatolickiego na tzw. Ziemiach Zachodnich
  • „polityka wyznaniowa” wobec Kościoła rzymskokatolickiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • represje wobec duchowieństwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • działalność aparatu bezpieczeństwa wobec Kościoła na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • działalność Urzędu do Spraw Wyznań i jego wojewódzkich wydziałów wobec Kościoła na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • relacje episkopatu Polski z władzami państwowymi w kwestii administracji kościelnej na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • relacje z władzami wojewódzkimi poszczególnych rządców diecezji i kurii biskupich na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • postawy duchowieństwa wobec zarządzeń władz państwowych na tzw. Ziemiach Zachodnich

Termin konferencji: 17–18 czerwca 2020 r.

Miejsce konferencji: Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie)

Termin zgłoszenia: do 26 kwietnia 2020 r.

Wraz ze zgłoszeniem proszę o nadesłanie abstraktu (około 300 znaków).

Koszty uczestnictwa: pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych natomiast koszty referentów spoza IPN pokryje organizator.

Kontakt:

Krzysztof Kierski
Oddział IPN w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie
tel. 89 521 48 06
krzysztof.kierski@ipn.gov.pl

do góry