Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Dawniej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji Państwowej” – Szczytno, 6–7 maja 2019

W dniach 6–7 czerwca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dawniej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji Państwowej”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Delegaturę IPN w Olsztynie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas dwudniowych obrad przybliżono zagadnienia z kart historii Policji Państwowej, czasu okupacji i kolejnych dekad.

Sympozjum otworzył Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski. Swoją obecnością i wystąpieniami spotkanie zaszczycili: Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Arkadiusz Czartoryski Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji. Przybyli także: komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, jak również przedstawiciele instytucji państwowych i środowisk naukowych. W wydarzeniu udział wzięli również zaproszeni goście z Węgier, Ukrainy oraz Francji.

Dr hab. Piotr Kardela – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku odczytał list Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników obrad, przedstawił zebranym zakres prac podjętych przez IPN w kwestii badań i upamiętniania dziejów Policji Państwowej. Ponadto wygłosił referat pt. „Postępowania wyjaśniające naruszenie prawa przez funkcjonariuszy WUSW w Olsztynie w latach 1985–1989 w świetle dokumentów wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Funkcjonariuszy”.

Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku dr Paweł Warot w swoim wystąpieniu opowiedział o obrazie milicjanta w filmie i serialu polskim lat 60 i 70. Swoje referaty zaprezentowali również historycy olsztyńskiej Delegatury IPN: naczelnik dr hab. Karol Sacewicz – „Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom w świetle raportu Urzędu Śledczego m. st. Warszawy (1937 r.). Przyczynek do zwalczania antypaństwowej działalności komunistów przez Policję Państwową”, Michał Ostapiuk – „Z Milicji Obywatelskiej do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Początki partyzanckiej drogi komendanta powiatu NZW Grajewo ppor. Józefa Puławskiego „Gołębia” i Dawid Zagził –„Obserwować, ustalać, zatrzymywać. Policja Państwowa wobec „polskich ochotników” wojny domowej w Hiszpanii – zarys problemu’’.

Podczas wydarzenia zaprezentowano publikacje materiałów konferencyjnych pod redakcją: insp. dr hab. Marka Fałdowskiego i dr. hab. Piotra Kardeli. Premierę miała również wystawa pt. „Policja Państwowa 1939–1939”, przygotowana przez OBEN w Białystoku i Delegaturę IPN w Olsztynie, oraz katalog towarzyszący wystawie autorstwa historyków z olsztyńskiej delegatury IPN: Krzysztofa Kierskiego i Sebastiana Nowakowskiego.

Fot.: WSPol, IPN.

do góry