Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Między Orłem a Pogonią. Suwalszczyzna w latach 1918–1920” – Suwałki, 12 września 2019

Zmienne losy Suwalszczyzny w pierwszych latach niepodległości Polski były tematem konferencji naukowej, która odbyła się w Suwałkach w dniu 12 września r.

Naukowcy biorący udział w konferencji poruszyli szereg tematów związanych z Powstaniem Sejneńskim, które rozpoczęło się 23 sierpnia 1919 r. Jego celem było odzyskanie dla Polski choćby zachodniej części Sejneńszczyzny, administrowanej przez władze i zajętej przez wojska litewskie. Sukces powstańców okupiony został poległymi w walce i wzrostem wrogości między tworzącymi niegdyś jedno państwo Po akami i Litwinami.

Podczas konferencji otwarto wystawę pt. „Powstanie Sejneńskie” przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

Program konferencji:

10.45 prof. dr Valdas Rakutis – Powstanie sejneńskie 1919 r. w oczach Litwinów.

11.05 dr hab. Krzysztof Buchowski – Powstanie sejneńskie 1919 r. – stare i nowe ustalenia.

11.25 dr Irena Kępa -  Problematyka litewska, kwestia granic w Archiwum Romana Dmowskiego znajdującego się w zbiorach Muzeum Niepodległości.

11.45 - dyskusja

12.05 dr hab. Sławomir Cenckiewicz –Tadeusz Katelbach – powstaniec sejneński

12.25 dr Krzysztof Skłodowski - Przyczynki do dziejów suwalskiej POW: „Samoobrona” w Suwałkach na przełomie 1918 i 1919 r. oraz  nowe ustalenia dotyczące biografii członków Dowództwa Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej.

12. 45 dr Tomasz Naruszewicz - Aleksander Nietubyć - podoficer powstania sejneńskiego, walk z bolszewikami i w II wojnie światowej.

13.05 Magdalena Rusińska-Wołowska  - Projekt edukacyjny „Mój dziadek był peowiakiem”. 

13.20 dyskusja

13.40  Tadeusz Radziwonowicz - Wobec politycznych dylematów i perturbacji. Suwalszczyzna 1918-1919.

14.00 Łukasz Faszcza - Społeczeństwo ziemi suwalskiej wobec niepodległości państwa polskiego po I wojnie światowej.

14.20 dr Jarosław Schabieński – Performatywne metody czczenia pamięci o powstańcach sejneńskich w Suwałkach.

14.40 Dyskusja

15.00 zakończenie konferencji

do góry