Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy” – Pisz, 4–5 września 2019

Rozpoczęliśmy ogólnopolską konferencję naukową „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939-1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy", zorganizowaną przez Oddział IPN w Białymstoku i Delegaturę IPN w Olsztynie.

Celem konferencji, która w dniach 4-5 września odbywa się w Piszu, jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z okupacją niemiecką ziem polskich w latach 1939-1945 oraz jej powojennym reperkusjom. Zależy nam na ukazaniu form i metod eksterminacji ludności polskiej oraz pokazaniu ofiar i ich oprawców.

Konferencji towarzyszy wystawa Dzieci Zamojszczyzny – historie prawdziwe autorstwa dr Beaty Kozaczyńskiej z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – wystawa została udostępniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

do góry