Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. ,,Drogi do Niepodległości - rok 1918 w Polsce. Ziemia Łomżyńska dla Niepodległej – tożsamość bohaterów i jej dziedzictwo w regionie łomżyńskim” – Łomża, 28-30 listopada 2018

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. ,,Drogi do Niepodległości - rok 1918 w Polsce. Ziemia Łomżyńska dla Niepodległej – tożsamość bohaterów i jej dziedzictwo w regionie łomżyńskim”.

Przebieg konferencji (28 listopada 2018 r.)
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Powitanie – wystąpienie Prorektor PWSIiP w Łomży dr Sylwii Chojnowskiej oraz prezesa ŁTN im. Wagów prof. dr. hab. Henryka Wnorowskiego

11.15 – 11.35 prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (UKSW w Warszawie) – Józef Piłsudski – twórca niepodległego państwa polskiego

11.35 – 11.55 prof. dr hab. Henryk Wnorowski (UwB) – Silna gospodarka fundamentem Niepodległości

11.55 – 12.15 dr hab. Małgorzata Dajnowicz prof. UwB (Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków) – Łomżanek drogi do Niepodległości

12.15 – 12.35 prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (IH PAN/UKW w Bydgoszczy)Drogi do Niepodległości

12.35 – 12.55 prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (IH PAN) – Międzynarodowe aspekty odzyskania niepodległości w 1918 r.

12.55 – 13.10 prof. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonkowa (UKW w Bydgoszczy) – Czy Niepodległości można nauczyć? – Edukacja polonistyczna w służbie narodu

13.10 – 13.30 Dyskusja                    

13.30 – 13.50 Przerwa kawowa

13.50 – 14.10 dr hab. Jan Snopko prof. UwB (UwB) – Legioniści w Łomży w latach 1916-1918

14.10 – 14.30 dr Paweł Libera (BBH IPN w Warszawie) – Polska Niepodległa – znaczenie walki Polaków o Niepodległość

14.10 – 14.30 dr Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku) – Rok 1918 w regionie łomżyńskim w źródłach archiwalnych
14.30 – 14.50 Sławomir Zgrzywa (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży) – Działalność Michała Romera na Ziemi Łomżyńskiej w latach 1917 – 1920

14.50 – 15.10 dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSIiP (PWSIiP/OIPN w Białymstoku) – Władysław Świderski –  życie i działalność

15.10 – 15.30 Czesław Rybicki (Łomżyński Bractwo Historyczne/ŁTN im. Wagów) – Łomżyńskie drogi do Niepodległości
15.30 – 15.50 Marcin Rydzewski (Muzeum w Drozdowie) Na wygnańczym szlaku. Pierwszowojenne losy rodziny Lutosławskich
15.50 – 16.10 Dyskusja i podsumowanie

Organizatorami przedsięwzięcia są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

do góry