Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ku Niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923” – Białystok, 19–20 lutego 2019

W dniach 19–20 lutego 2019 r. w związku z setną rocznicą powrotu Białegostoku do Rzeczypospolitej, białostocki oddział IPN podjął incjatywę zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ku Niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923”. Miejscem, w którym odbywa się konferencja jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego będąca partnerem wydarzenia. Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, przedstawiciele Kościoła Katolickiego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, reprezentanci instytucji publicznych, oświaty, służb mundurowych, kombatanci, mieszkańcy miasta Białegostoku. Patronat medialny nad wydarzeniem objeli TVP3 Białystok i Polskie Radio Białystok.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wystąpienia prelegentów wzbudziły żywą dyskusję podsumowującą każdy panel.

Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez miasto Białystok: „Województwo białostockie u progu niepodległości II Rzeczypospolitej”.

Relacje w mediach:

https://bialystok.tvp.pl/41379275/19022019-godz-1830 (3:54)

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/165777

http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Templates/strona2.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2FAktualnosci%2F19%2E02%2E2019%2BOgolnopolska%2Bkonferencja%2Bnaukowa%2BKu%2BNiepodleglosci%2Bkierunek%2Bpolnocno%2Bwschodni%2B1918%2B1923%2Ehtm&NRNODEGUID=%7BB8D370A3-5253-4085-BB53-7F72FC53734D%7D&NRCACHEHINT=Guest

https://bialystok.tvp.pl/41295551/konferencja-naukowa-ku-niepodleglosci-kierunek-polnocnowschodni

 

 

 

 

do góry