Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Alternatywna rzeczywistość – wydarzenia z lat 1939–1956 a ich przebieg widziany oczyma działaczy partyjnych i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa” – Białystok, 19–20 czerwca 2023 (zgłoszenia do 31 maja 2023)

 • "Przez wspolzawodnictwo do socjalizmu". Warszawa, 1955. Masówka w zakładach RSW Prasa/Laski Diffusion /East News
 • 1952. Imieniny Józefa Stalina. Propagandowe zdjęcie w czasopismie Gromada Rolnik Polski. Reprodukcja: FoKa

Celem konferencji jest krytyczne spojrzenie na materiały historyczne (dokumenty archiwalne, wspomnienia, literaturę popularno-naukową, filmy propagandowe itp.) wytworzone przez działaczy komunistycznych oraz funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Przez niemal 50 lat aparat propagandowy Polski „ludowej” wykorzystywał materiały wytworzone przez „utrwalaczy władzy ludowej” ( w tym pamiętnikarskie) do budowania czarnej legendy podziemia niepodległościowego oraz przeciwników reżimu komunistycznego – kapłanów Kościoła Katolickiego, a także działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego oraz innych organizacji społecznych i politycznych. W ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej przedstawione zostaną wyniki badań w zakresie poniższej tematyki.

Proponowane obszary tematyczne:

 • zwalczanie podziemia niepodległościowego,
 • walka z Kościołem Katolickim i religią,
 • zwalczanie antykomunistycznych partii politycznych (PSL, SN, SP itp.),
 • obchody rocznic i świąt państwowych,
 • „utrwalanie władzy ludowej” w literaturze, filmie, audycjach radiowych opartych na wspomnieniach,
 • referenda i wybory parlamentarne w oczach komunistów,
 • komunistyczny ruch oporu i partyzantka komunistyczna z lat 1941–45 we wspomnieniach uczestników,
 • okupacja sowiecka 1939–1941 oczami polskich komunistów,
 • walka z „wrogami wewnętrznymi” w PPR i PZPR,
 • kolektywizacja polskiej wsi w oczach działaczy partyjnych i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa.

Wraz z przysłanym zgłoszeniem dostarczony powinien zostać liczący do 500 znaków ze spacjami abstrakt artykułu oraz dodatkowo zwięzła informacja biograficzna o autorze.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2023 r.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania na konferencji. Pracownicy IPN rozliczają swój pobyt (nocleg) w ramach delegacji służbowych.

W celu wydania publikacji pokonferencyjnej prelegenci zobowiązani będą do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN w terminie do 31 października 2023 r.

Koordynator – Waldemar Tyszuk

Tel. 85 664 57 58

waldemar.tyszuk@ipn.gov.pl

do góry