Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022

W dniach 28-29 września 2022 r. Delegatura IPN w Olsztynie zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. "Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski", w której udział wzięli badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Celem konferencji było przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z różnorodnością polskiej publicystyki politycznej odnoszącej się do zjawiska sowietyzacji pojałtańskiej Polski. Organizatorom zależało na ukazaniu form i treści piśmiennictwa politycznego dotyczącego powojennej Polski.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” - Olsztyn, 28-29 września 2022
do góry