Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Między propagandą sukcesu a krachem gospodarczym. Polska dekady Gierka (1970–1980) w ujęciu regionalnym” – Białystok, 15–16 września 2022 r.

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Białymstoku zorganizowało konferencję naukową „Między propagandą sukcesu a krachem gospodarczym. Polska dekady Gierka (1970–1980) w ujęciu regionalnym”, która odbyła się w dniach 15–16 września 2022 r. w Białymstoku.

Konferencję w Hotelu Branicki w Białymstoku otworzył naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku - dr hab. Krzysztof Sychowicz.
W inauguracji wydarzenia uczestniczyli: wojewoda podlaski - Bohdan Paszkowski oraz wicewojewoda Tomasz Madras. Natomiast Marszałek Artur Kosicki wystosował list okolicznościowy.

Celem konferencji było przedstawienie i systematyzacja najnowszych wyników badań nad szeroko rozumianą polityką władz PRL w latach 1970–1980 ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych uwarunkowań. 

Podczas konferencji referaty wygłosili następujący historycy: 

Artur Fonżychowski (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego), Paradoksy reformy administracyjnej z 1975 r. w ujęciu ogólnopolskim;

Arkadiusz Gawroński (Uniwersytet w Białymstoku), Wpływ reformy administracyjnej 1975 r. na działalność FSZMP na przykładzie województwa białostockiego;

Dr Sebastian Drabik, Dekada Gierka pod Wawelem. KW/KK PZPR w Krakowie w latach 1970–1980;

Konrad Majchrzyk (UMCS w Lublinie), KW PZPR w Lublinie w latach 1970–1975;

Dr Marcin Markiewicz (IPN Białystok), Mobilizacja społeczna czy partyjna? Władze i społeczeństwo Białostocczyzny wobec dożynek centralnych w 1973 r.;

Marek Kozak (IPN Białystok), Przedsierpniowa opozycja studencka w Białymstoku. Próby utworzenia Studenckiego Komitetu Solidarności;

Dr Robert Kolasa (Towarzystwo Miłośników Miasta Piła), „Pilskie przyspieszenie”. Rola władz lokalnych w próbie przekształcenia Piły w nowoczesne miasto – stolicę województwa w latach 1975–1980;

Dr Bożena Koszel-Pleskaczuk (IPN Białystok), Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego na prowincji w latach siedemdziesiątych na przykładzie Politechniki Białostockiej;

Dr Konrad Kieć (Uniwersytet Szczeciński), Gospodarka morska Szczecina w świetle „propagandy sukcesu” w latach 1971–1980;

Dr Bogusław Tracz (IPN Katowice), „Sympatie proniemieckie” czy „względy czysto ekonomiczne”? Przyczyny emigracji do RFN z województwa katowickiego w latach siedemdziesiątych XX w.;

Damian Marculewicz (Uniwersytet w Białymstoku), „Białostockie przyspieszenie” – mit czy rzeczywiste zjawisko? Zmiany demograficzne oraz gospodarcze w Białymstoku w latach 1972–1975;

Mateusz Kubicki (IPN Gdańsk), Dekada Gierka a polskie rybołówstwo bałtyckie (1970–1980);

Dr Konrad Rokicki (IPN Warszawa), Miasto stołeczne, miasto prowincjonalne. Warszawa i jej mieszkańcy w latach siedemdziesiątych;

Dr Dawid Keller (Muzeum Hutnictwa w Chorzowie), Łamiąc stereotyp? Górnośląska codzienność na łamach lokalnej prasy w latach siedemdziesiątych XX w.;

Dr Anna Maria Jackowska, Polska i Polacy epoki Gierka wobec korespondenta francuskiego dziennika „Le Monde” Bernarda Margueritte;

Dr hab. Grażyna Stojak (Uniwersytet Rzeszowski), Projekt studenckiej wioski skansenowskiej w bieszczadzkiej wsi Łopienka a opór lokalnych władz powiatu bieszczadzkiego. Sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Marzyciele”;

Dr Renata Knyspel-Kopeć (Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie), Obraz kobiety – robotnicy w świetle „Dziennika Bałtyckiego” na przykładzie obchodów „Dnia Kobiet” w dekadzie Gierka;

Dr Arkadiusz Kutkowski (Delegatura IPN Radom), Parta kieruje – sąd sądzi. Represje sądowe jako narzędzie kreowania polityki karnej władz PRL po proteście robotniczym w czerwcu 1976 r.;

Dr hab. Adam Dziuba (IPN Katowice), Miasto Tychy w latach siedemdziesiątych XX w.– nowa metropolia w województwie katowickim;

Dr Paweł Orłowski (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie), Społeczeństwo bialskopodlaskiej prowincji wobec „cudu” gospodarczego ekipy Gierka;

Dr Tomasz Osiński (IPN Lublin/Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie), „Za pomyślność roku, który jest…”. Nadzieje i realia początków epoki gierkowskiej na Lubelszczyźnie w świetle „Kuriera Lubelskiego” w roku 1971;

Jerzy Autuchiewicz (IPN Białystok), Nadzieje i rozczarowania mieszkańców Polski północno-wschodniej w listach do redakcji „Kontrastów” w latach siedemdziesiątych XX w.;

Dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Komitet Wojewódzki PZPR w Łomży 1975–1980;

Koordynatorami konferencji z ramienia Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, obok naczelnika dr. hab. Krzysztofa Sychowicza byli: dr Marcin Markiewicz, Jerzy Autuchiewicz oraz Urszula Łacińska. 

Dziękujemy serdecznie za prelekcje i żywą dyskusję na temat legendarnej już "dekady Gierka". Zachęcamy do śledzenia naszych mediów i do udziału w kolejnych sympozjach naukowych.

 

 

 

 

 

 

do góry