Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Komunistyczny aparat represji wobec przedwojennej inteligencji polskiej” – Białystok, 25–26 listopada 2021

W dniach 25–26 listopada 2021 roku w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Komunistyczny aparat represji wobec przedwojennej inteligencji polskiej”.

Celem konferencji było przyjrzenie się zjawiskom zachodzącym na wszystkich polach, na których komunistyczny aparat represji stykał się z inteligencją o przedwojennej metryce – różnym aspektom interakcji inteligencji z bezpieką, służbami specjalnymi i wymiarem sprawiedliwości na poziomie indywidualnym i grupowym oraz ich zmianom w czasie. Poszukiwano odpowiedzi na pytania o potencjalnie szczególny charakter metod operacyjnych stosowanych wobec przedstawicieli inteligencji, o dysproporcje w zainteresowaniu bezpieki i służb specjalnych przedstawicielami różnych dziedzin nauk i twórczości, o to jak aparat represji definiował inteligencję, ale także o obraz aparatu w oczach inteligencji i konsekwencje, jakie sam strach przed nim miał dla naukowców i twórców w postaci chociażby autocenzury oraz o obecność i rolę przedstawicieli starej inteligencji w szeregach aparatu represji.

Zgromadzonych badaczy oraz wąskie (z powodu ograniczeń pandemicznych) grono osób zainteresowanych przywitał naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr hab. Krzysztof Sychowicz. W roli gospodarza spotkania wystąpił również dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela, który odczytał list marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego skierowany do uczestników spotkania. Głos zabrał także wicewojewoda podlaski dr Tomasz Madras. Wykład otwierający obrady pt. Prawość jest sprawiedliwością nie objętą przepisami prawa. Prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944–1956 wygłosiła dr Elżbieta Romanowska z Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie, autorka książki „Wkrótce już stanę przed innym sądem…” Prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944–1956 (Warszawa 2020).

W ciągu dwóch dni obrad wygłoszono siedemnaście referatów, które staną się podstawą naukowej publikacji pokonferencyjnej.

do góry