Nawigacja

Konkursy historyczne

III Edycja Konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” UWAGA ZMIANA REGULAMINU

UWAGA ZMIANA TERMINU – Na prace konkursowe czekamy do dnia 20 maja 2020 r.

,,Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii podjęto decyzję o zmianie regulaminu w zakresie harmonogramu konkursu. Ponownie wydłużono termin składania prac do 20 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego). Dane osób zakwalifikowanych do etapu finałowego zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 18 czerwca 2020 r. 

Ze względu na wprowadzone w kraju obostrzenia warunkowo dopuszczamy przesyłanie prac konkursowych w wersji elektronicznej (w postaci dokumentu programu Word doc, docx) oraz podpisanych regulaminowych załączników (np. skan lub zdjęcie) na wskazane poniżej adresy poczty elektronicznej do dnia 20 maja 2020 r.  W tym przypadku konieczne jest dopełnienie również warunków formalnych regulaminu i uzupełnienie pracy poprzez przesłanie oryginału, a w szczególności podpisanych załączników, pocztą tradycyjną do dnia 1 czerwca 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego). Niedotrzymanie tego kryterium jest równoznaczne z odrzuceniem zgłoszenia konkursowego.

O formie, miejscu i terminie gali, podczas której zostaną ogłoszeni laureaci konkursu poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.  Ze względu na sytuację w kraju planowany termin gali to październik/listopad 2020 r.

Prosimy o Państwa wyrozumiałość i śledzenie na bieżącą informacji na stronie Organizatora www.bialystok.ipn.gov.pl  zakładka Edukacja/konkursy. W zależności od rozwoju sytuacji terminy mogą  ponownie ulec zmianie. Polecamy Państwa uwadze nasze tematyczne portale internetowe. Znajdą tam Państwo ciekawe źródła historyczne oraz dostępne w wersji cyfrowej publikacje wydawane przez Instytut (zamieszczone m.in. w Bibliotece Cyfrowej IPN)"

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz trzeci organizuje konkurs poetycki „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”. Wzorem lat ubiegłych chcielibyśmy, aby konkurs przebiegał w duchu kilkuletniego programu obchodów związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, postanowiliśmy rozszerzyć zasięg terytorialny naszego przedsięwzięcia. Do udziału w konkursie pragniemy zaprosić uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającą poza granicami kraju.        

Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918 – 1989. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 - 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu), który stał się inspiracją do powstania utworu. Źródła historyczne mogą pochodzić z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych. Zachęcamy w szczególności do korzystania z dokumentów opublikowanych na portalach tematycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej
i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

Mamy nadzieję, że również i w tym roku kontakt ze  źródłem historycznym stanie się ciekawą podróżą w czasie, która skłoni młode pokolenie do refleksji nad trudnymi najnowszymi dziejami Polski, a także będzie źródłem twórczych inspiracji. Przypominamy, że w 2019 r. najciekawsze wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych pod red. Jolanty Brzozowskiej i Urszuli Gierasimiuk, które jest pokłosiem dwóch edycji konkursu organizowanego w latach 2018-2019.

W tym roku prace oceniane będą w dwóch grupach konkursowych i trzech kategoriach:

 • Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:
 • kategoria I: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

 • kategoria II: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych

 • kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

 • Grupa II: uczniowie mieszkający poza granicami kraju:
 • kategoria I: grupa wiekowa 10-12 lat

 • kategoria II: grupa wiekowa 13-15 lat

 • kategoria III: grupa wiekowa 16-19 lat.

Laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

Na prace konkursowe czekamy do dnia 20 maja 2020 r.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas gali finałowej, która odbędzie się w czerwcu 2020 r. Informacja o dokładnym terminie gali finałowej zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora. Osoby zakwalifikowane do etapu finałowego zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 18 czerwca 2020 r.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Konkurs organizowany jest przez Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku przy wsparciu Delegatury IPN w Olsztynie.

Prosimy zapoznać się z załączonym regulaminem konkursu.

Kontakt ze strony Organizatora:

 1. Uczestnicy konkursu z terenu województwa podlaskiego oraz mieszkający poza granicami kraju:

 2. Jolanta Brzozowska (Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku) jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl tel. 85 664 57 45

 3. Patrycja Leszczyńska (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku) patrycja.leszczynska @ipn.gov.pltel. 85 664 57 71

 4. Uczestnicy konkursu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:

 5. Dawid Zagził (Delegatura IPN w Olsztynie) dawid.zagzil@ipn.gov.pl  tel. 89 521 48 14

Relacja z uroczystej gali I i II edycji konkursu:

http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/71749,Uroczysta-gala-konkursu-Historia-najnowsza-Polski-w-poezji-dzieci-i-mlodziezy-Bi.html?search=56704230

http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/48916,Wyniki-regionalnego-konkursu-poetyckiego-Historia-najnowsza-Polski-w-poezji-dzie.html?search=1299420271780

 

do góry