Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs piosenki „Piosenką zło zwyciężaj” im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

TERMINY ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONE DO 7 CZERWCA 2019

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie Piosenki „Piosenką zło zwyciężaj”
im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko. W konkursie mogą brać udział: soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje.

Konkurs podzielony zostaje na pięć kategorii wiekowych:

I –  dzieci (do lat 9)

II -  dzieci (do lat 13)

III - młodzież ( 14 -19)

IV - starsza młodzież i dorośli – bez limitu wieku

W obrębie kategorii komisja konkursowa będzie oceniała oddzielnie solistów i zespoły wokalno-instrumentalne.

V – chóry

Do konkursu należy przygotować dwa utwory związane z postacią błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. Mogą to być utwory innych wykonawców lub samodzielnie skomponowane (słowa lub/i muzyka).

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać
w dowolnej formie (mailowo, drogą pocztową) na adres organizatora – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15- 001 Białystok – z dopiskiem Konkurs Piosenki, „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego
ks. Jerzego  Popiełuszko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2019 r.

Przesłuchania półfinałowe odbędą się 10 – 11 czerwca 2019 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79 A w Białymstoku, podczas których Komisja konkursowa wyłoni Finalistów, którzy wezmą udział w Gali Finałowej w dniu 14 września 2019 r. w Suchowoli.

Każdy uczestnik Konkursu zgłasza uprzednio swój udział na karcie zgłoszeniowej, którą po wypełnieniu i zeskanowaniu należy przesłać drogą mailową na adres mailowy adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem
tel. 85 6645771 – Urszula Gierasimiuk.

Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna/rodzica uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem (w załączeniu regulamin oraz karta zgłoszenia).

do góry