Nawigacja

Edukacja – Białystok

Na zaproszenie szkół pracownicy IPN prowadzą zajęcia na jeden z niżej wymienionych tematów:

1. Lekcje z historii najnowszej

a) szkoły ponadgimnazjalne:

 • PRL – państwo totalitarne?
 • Prześladowani i aparat terroru 1944–1989
 • Sztuka w służbie propagandy
 • Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL
 • „W samo południe” – wybory 4 czerwca 1989
 • „Grudniowy wstał świt, nie widział nikt nic ...” Stan wojenny w Polsce

b) szkoły podstawowe:

 • Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski
 • „A więc wojna ...” – polski wrzesień 1939 roku

c) wszystkie poziomy:

 • Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką
 • Historia żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r.

Od listopada 2014 r. proponujemy dwa nowe tematy: „Zbrodnia Wołyńska” oraz „Uliczka” (obraz świata żydowskiego w okresie II Rzeczypospolitej, który zniknął w wyniku Holocaustu. Scenariusz w ramach współpracy z IPN opracował Instytut Yad Vashem).

Kontakt: Krzysztof Jodczyk, tel. 85 66 457 87, krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl

2. Co kryją archiwa IPN?

Na tę lekcję do siedziby Oddziału IPN w Białymstoku zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia składają się z dwóch części – w pierwszej uczestnicy zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania archiwum, w drugiej odbywają się warsztaty, podczas których uczniowie analizują przykładowe dokumenty.

Kontakt: Paweł Kalisz, tel. 85 66 457 85, pawel.kalisz@ipn.gov.pl

3. Warsztaty dla maturzystów

W okresie ferii zimowych pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Białymstoku prowadzą cykl zajęć z historii najnowszej, dedykowanych uczniom przygotowującym się do matury z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Warsztaty prowadzone będą w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Ełku.

Kontakt: Krzysztof Jodczyk, tel. 85 66 457 87, krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl

4. Zajęcia związane z rocznicami historycznymi

Proponujemy okolicznościowe zajęcia związane z rocznicami wydarzeń historycznych, przypadającymi w roku szkolnym 2014/2015, wzbogacone materiałem ikonograficznym i filmowym.

5. Wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Nowa podstawa programowa umieszcza wydarzenia z lat 1939–1989 w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Dlatego do nauczycieli uczących w tej grupie wiekowej kierujemy propozycję wygłoszenia wykładów wzbogaconych fragmentami filmów, prezentacjami multimedialnymi i innymi materiałami. Dotychczas prezentowaliśmy następujące tematy:

 • Życie codzienne w PRL
 • Kultura niezależna w PRL
 • Młodzież w Polsce Ludowej
 • „Solidarność” w regionie północno-wschodnim
 • Białostocczyzna w latach II wojny światowej 1939–1945. Życie codzienne
 • Zagłada obywateli polskich pochodzenia żydowskiego na Białostocczyźnie w latach II wojny światowej
 • Kryzysy społeczne w Polsce Ludowej
 • Zagłada dworów i ziemiaństwa w Polsce Ludowej (woj. białostockie)

Zachęcamy do zgłaszania także swoich propozycji tematów, w miarę możliwości przygotujemy się również do poprowadzenia zajęć zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Kontakt: Krzysztof Jodczyk, tel. 85 66 457 87, krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl

do góry