Nawigacja

Edukacja – Białystok

Wyniki IV edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

 • Wyniki IV edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiczną Organizatorzy postanowili zmienić harmonogram konkursu. Mając na uwadze liczne prośby oraz duże zainteresowanie wynikami konkursu Organizatorzy zadecydowali zamieścić wyniki na stronie internetowej przed uroczystą galą. Z przyczyn od nas niezależnych uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną główne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy, zaplanowana została na jesień 2021 r. (o szczegółach poinformujemy telefonicznie lub korespondencyjnie). Planujemy, że podczas gali zaprezentowany zostanie również tomik wierszy,  który zawierać będzie wybrane utwory z III i IV edycji konkursu z lat 2020-2021.

Miło nam poinformować, że spośród 60 nadesłanych utworów, Jury po wnikliwej analizie prac wyłoniło laureatów i osoby wyróżnione IV edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przy współpracy Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przy współudziale Delegatury IPN w Olsztynie. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Komisja konkursowa w składzie: Urszula Gierasimiuk (przewodnicząca Komisji) - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku; prof. dr hab. Anna Nosek - pracownik naukowy Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku; Janusz Taranienko - poeta, pisarz, teoretyk literatury, nauczyciel - instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku; Marta Danilczyk - nauczyciel języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, dr Paweł Warot - Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie; Jolanta Brzozowska – pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (sekretarz); Patrycja Leszczyńska - pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku (sekretarz) oceniła prace według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu (np. forma wypowiedzi, dobór środków stylistycznych w utworze poetyckim), umiejętność wyszukiwania, wykorzystania oraz dobór materiału źródłowego, samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, oryginalność.

Przypominamy, że zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 - 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu.

W tym roku Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:

Miejsce I ex aequo w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Marietta Włodarska, Na puckim brzegu (Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie)
 • Aleksandra Włodarska, Za daleko, by wrócić (Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie)

Miejsce II w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Karolina Michalak, Opowiedzcie nam drzewa (Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku)

Miejsce III w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Jakub Zyskowski, Obrona Wizny (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie)

Wyróżnienie w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Michał Nowak, Pamięci młodej Polki (Szkoła Podstawowa w Kuźnicy)
 • Patrycja Doroszczyk, Tęsknota (Szkoła Podstawowa w Kuźnicy)
 • Angelika Wykowska, Opowieść o Witoldzie Pileckim (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie)

Wyróżnienie za pomysł podejścia do tematu:

 • Kacper Garbowski, Rozmowa z Babcią (Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku)
 • Maja Michniewicz, Ballada o Baśce patriotce (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ,,ART  School” w Olsztynie)
 • Kornel Gimier, Pamiętaj (Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej)

Miejsce I w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Maciej Hryniewicki, Numer (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce)

Miejsce II ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Bartosz Lipiński, Nieoszlifowany diament (Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku)
 • Karolina Cichocka, Sypnęło śniegiem (Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku)

Miejsce III ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Anna Orłowska, W opiece Ducha Świętego (Zespół Szkół Samorządowych - Szkoła Podstawowa Jedwabne)
 • Wiktoria Brzozowska, Wyklęci (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie)

Wyróżnienie w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Ada Wróbel, List z lodowej pustyni (Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku)
 • Adrianna Wieczorek, Historia o chłopcu, który chciał walczyć (Szkoła Podstawowa nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie)
 • Adam Szczęsnowicz, Bóg, Honor Ojczyzna (Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku)
 • Natalia Falkowska, Czas  (Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku)

Miejsce I w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Komisja nie przyznała miejsca I

Miejsce II ex aequo w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Edyta Kozikowska, Matka dzieci Getta (Zespół Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie)
 • Aleksandra Kowalczuk, Stanisław Skalski (VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku)

Miejsce III w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Wiktoria Świniarska, Brama (Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku)

Wyróżnienie w kategorii III: uczniowie klas szkół ponadpodstawowych:

 • Julia Ebner, Czy pamiętasz? (VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku)
 • Natalia Rychcik, Miejsce, Miejsce, gdzie stał mój dom (Zespół Szkół nr 1 w Działdowie)
 • Klaudia Sadowska, B.H.O (II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie)

Komisja Konkursowa nie przyznała nagród w grupie II: uczniowie mieszkający poza granicami kraju. Postanowiła natomiast przyznać wyróżnienia specjalne, za promowanie języka polskiego poza granicami kraju:

 1. kategoria I: grupa wiekowa 10-12 lat
 • Mathis Coupinot, Marszałek (Szkoła Podstawowa przy Ambasadzie RP w Paryżu)
 1. kategoria III: grupa wiekowa 16-19 lat
 • Nikita Dziwiejkus, Bóg Honor Ojczyzna (Szkoła Społeczna im. Wajniłowicza przy Związku Polaków na Białorusi w Mińsku)

 Miło nam poinformować, że Organizatorzy projektu planują przeprowadzenie warsztatów literackich dla chętnych uczestników tegorocznego konkursu! Zostaną one poprowadzone w czerwcu 2021 r. przez Janusza Taranienkę – poetę i krytyka literackiego, który podzieli się z młodymi twórcami wiedzą na temat doskonalenia warsztatu poetyckiego. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach prosimy przesyłać na poniżej podane adresy mailowe do 21 maja 2021 r.:

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Docenionym przez Komisję Konkursową autorom prac serdecznie gratulujemy!

do góry