Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie

Procesem gromadzenia zasobu w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie kierowało Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Białymstoku.

Na zasób archiwalny olsztyńskiej Delegatury składają się materiały archiwalne, w postaci dokumentacji aktowej, organów więziennictwa w ilości 151,97 mb, sądów i prokuratur - 107,41 mb, archiwów wojskowych - 13,61 mb, Policji - 8,50 mb, byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Olsztynie - 5,12 mb oraz darowizny i kolekcje prywatne - 3,90 mb. Stan zasobu na 31 grudnia 2018 r. wynosi 290,51 mb.

Obecnie w Delegaturze IPN w Olsztynie kontynuowane są prace związane z przejęciem akt z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

do góry