Nawigacja

Publikacje zwarte

Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej

Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, wstęp Paweł Skubisz, wybór dokumentów i opracowanie A. Chrzanowska, S. Koller, W. Kujawa, K. Langowski, M. Majewski, S. Pilarski, P. Skubisz, D. Wolska, Warszawa 2013, 400 s. + 16 s. wkł. zdj. (seria „Dokumenty", t. 53)

Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariusze Straży Granicznej po II wojnie światowej znaleźli się pod szczególnym nadzorem aparatu represji Polski Ludowej. Obiektem prześladowań stali się z racji służby w formacjach granicznych II Rzeczypospolitej, z ich związków z Oddziałem II Sztabu Generalnego/Głównego WP oraz zaangażowania w zwalczanie ruchu komunistycznego w II Rzeczypospolitej.

W niniejszym tomie zostały opublikowane dokumenty wytworzone przez Główny Zarząd Informacji WP, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojska Ochrony Pogranicza, dotyczące Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Źródła te stanowią tylko część materiałów zgromadzonych w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, przy czym w zamyśle autorów wybór ma ukazać możliwie najszerszy zakres działań podejmowanych wobec funkcjonariuszy KOP i SG.

  • Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej
    Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej
do góry