Nawigacja

Publikacje zwarte

Poland and Ukraine in the 1930s and 1940s. Documents from the Archives of the Secret Services

Poland and Ukraine in the 1930s and 1940s. Documents from the Archives of the Secret Services, wybór i redakcja Jerzy Bednarek, Diana Boyko, Wanda Chudzik, Joanna Karbarz-Wilińska, Serhiy Kokin, Marcin Majewski Yuriy Shapoval, Łódź–Warsaw–Kiev 2012, 816 + 32 s.

Publikacja zawiera teksty i dokumenty wyselekcjonowane z opublikowanych już tomów serii wydawniczej „Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych” opracowane w języku angielskim. Książka jest efektem kilkunastoletniej współpracy naukowej pomiędzy archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Akademią Nauk Ukrainy. Poszczególne rozdziały książki dotyczą szczególnie istotnych kwestii w historii obydwu narodów. Są to: Wielki Głód na Ukrainie (1932–1933), „Operacja Polska” w latach Wielkiego Terroru (1937–1938), polskie podziemie na Kresach (1939–1941), Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma totalitaryzmami (1942–1945), operacja „Sejm” 1944–1946, przesiedlenia Polaków i Ukraińców w latach 1944–1946 i akcja „Wisła” z 1947 r.

SPIS TREŚCI

PREFACE by Hiroaki Kuromiya

FROM THE EDITORIAL COMMITTEE

CHAPTER I
Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932–1933.

CHAPTER II
The Great Terror: The “Polish operation” 1937–1938

CHAPTER III
The Polish Underground 1939–1941

CHAPTER IV
The Poles and the Ukrainians: between two totalitarian
systems 1942–1945

CHAPTER V
Operation “Sejm”: 1944–1946

CHAPTER VI
Resettlement of Poles and Ukrainians in 1944–1946

CHAPTER VII
Operation “Vistula” 1947

GLOSSARY

ABBREVIATIONS

INDEX OF NAMES

GEOGRAPHICAL INDEX
 

do góry