Nawigacja

Publikacje zwarte

Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946–1955)

Rafał Leśkiewicz, Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946–1955). Organizacja, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze, Warszawa–Poznań 2009, 368 s. + wkł. zdj. (seria „Monografie”, t. 58)

Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu zapisał się tragicznie w historii Wielkopolski. Był jednym z najbardziej represyjnych narzędzi aparatu terroru. Sankcjonował prawnie działania organów bezpieczeństwa wymierzone głównie przeciwko opozycji niepodległościowej i żołnierzom podziemia. W trakcie funkcjonowania sędziowie poznańskiego sądu wydali 169 wyroków śmierci za przestępstwa o charakterze politycznym. W pracy podjęto próbę rekonstrukcji i naukowego opisania procesów archiwotwórczych, tj. procesu aktotwórczego i archiwizacji, które dokonały się w WSR w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych badań możliwe stało się także określenie stanu zachowania dokumentów będących obszerną spuścizną aktową o kancelaryjnie jednorodnej formie, ale niezwykle rozmaitej treści.

do góry