Nawigacja

Publikacje zwarte

Kto ratuje jedno życie... Polacy i Żydzi 1939–1945

Kazimierz Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie... Polacy i Żydzi 1939–1945, Warszawa 2009, 390 s. (seria „Z archiwum emigracji”, t. 2)

W serii „Z archiwum emigracji” ukazują się książki poświęcone najnowszej historii Polski, opublikowane w latach 1939–1990 przez najważniejsze oficyny wydawnicze polskiego wychodźstwa niepodległościowego.

Książka „Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939–1945” powstała w 1968 r. na emigracji w Londynie. Jej autor, wybitny oficer WP, w latach okupacji niemieckiej m.in. szef Oddziału II (informacyjno-wywiadowczego) KG AK, podjął próbę udokumentowania pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom podczas II wojny światowej. Starał się także przybliżyć problematykę relacji polsko-żydowskich w latach 1939–1945. Charakter publikacji i jej wartość źródłowa sprawiają, że zasługuje ona na przypomnienie współczesnemu czytelnikowi.
 

do góry