Nawigacja

Publikacje zwarte

Z Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Z Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. Rafał Kościański, Rafał Leśkiewicz, Warszawa–Poznań 2008, 264 s. (seria „Studia i materiały”, t. 13)

Nakład wyczerpany

W archiwum Oddziału IPN w Poznaniu zgromadzono dokumentację wytworzoną przez organy represji państwa komunistycznego z terenu Wielkopolski. Prezentowany tom studiów zawiera artykuły dotyczące poszczególnych grup archiwaliów. Ponadto znalazły się w nim teksty omawiające historię i organizację archiwum Oddziału IPN w Poznaniu.

do góry