Nawigacja

Publikacje zwarte

Kępno i Ziemia Kępińska 1945–1956. Studia i szkice

Kępno i Ziemia Kępińska 1945–1956. Studia i szkice, pod red. Jerzego Bednarka i Joanny Żelazko, Łódź 2007, s. 212 + 12

Nakład wyczerpany

Publikacja jest pokłosiem konferencji, zorganizowanej w 2006 r. przez Oddział IPN w Łodzi, przy współpracy władz miejskich i powiatowych w Kępnie oraz przy zaangażowaniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej i redakcji „Tygodnika Kępińskiego”. Zamieszczone w niej referaty ukazują powojenną sytuację społeczno-polityczną na Ziemi Kępińskiej oraz omawiają istotne dla regionu szczegółowe zagadnienia, m.in. organizację i funkcjonowanie lokalnego aparatu represji oraz przejawy – nie tylko zbrojnego – oporu społeczeństwa wobec narzucanego mu systemu politycznego.

Książkę można zamówić bezpośrednio w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Łodzi (ul. Łagiewnicka 54/56, tel. 42/ 274-41-18), a także (zob. poniżej):

do góry