Nawigacja

Konkursy

VI Edycja Konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” - zgłoszenia do 4 kwietnia 2023

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz szósty serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającą poza granicami kraju do udziału w konkursie poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.

Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918-1989. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 - 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu), który stał się inspiracją do powstania utworu. Źródła historyczne mogą pochodzić z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych.

 

Zachęcamy do korzystania z dokumentów opublikowanych na portalach tematycznych Instytutu Pamięci Narodowej:

https://archiwumpamieci.pl/

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1

 

Mile widziane będą prace konkursowe nawiązujące swą treścią do historii regionu, historii rodziny lub wzbogacone o dotąd niepublikowane źródła. Naszym celem jest odkrywanie wartości i bogactwa dziedzictwa  narodowego, jakim są źródła historyczne, będące świadectwem historii narodu, regionu, a zwłaszcza losów własnej rodziny.

 

Mamy nadzieję, że nasza propozycja konkursowa będzie atrakcyjną podróżą w czasie, która skłoni młode pokolenie do refleksji oraz twórczych inspiracji. Czekamy na interesujące wiersze zainspirowane ciekawymi i odkrywczymi źródłami!!!

 

W tym roku prace oceniane będą w dwóch grupach konkursowych i trzech kategoriach:

 • Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:
 1. kategoria I: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
 2.  kategoria II: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
 3.  kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • Grupa II: uczniowie mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. kategoria I: grupa wiekowa 10-12 lat
 2. kategoria II: grupa wiekowa 13-15 lat
 3. kategoria III: grupa wiekowa 16-19 lat.

Laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Przypominamy również, że w 2021 r. nagrodzone wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych z lat 2020-2021, t. 2, pod red. Jolanty Brzozowskiej i Patrycji Leszczyńskiej, które jest pokłosiem III i IV edycji konkursu.

Może to Twój wiersz zostanie opublikowany w kolejnym tomiku poetyckim!

Termin zgłaszania wytypowanych przez szkoły prac (do 10 prac z każdej kategorii konkursowej): do dnia 4 kwietnia 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 7 czerwca 2023 r.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs, podczas której zostaną wręczone nagrody i dyplomy, odbędzie się w październiku 2023 r. Informacja o dokładnym terminie zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora.

Prosimy zapoznać się z załączonym regulaminem konkursu!

Kontakt ze strony Organizatora:

 1. Uczestnicy konkursu z terenu województwa podlaskiego oraz mieszkający poza granicami kraju:

jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl tel. 85 664 57 45; 85 664 57 47

 1. Uczestnicy konkursu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:
 • Mateusz Wojciechowski (Delegatura IPN w Olsztynie)

mateusz.wojciechowski@ipn.gov.pl  tel. 89 521 48 05

 

UWAGA! Konkurs został wpisany do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024!!!

Konkurs organizowany jest przez Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku przy wsparciu Delegatury IPN w Olsztynie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

 

do góry