Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z cyklu „Przystanek Historia” – Białystok, 17 grudnia 2019

Podczas spotkania wykład pt. ,,Ruch komunistyczny na Białostocczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym” wygłosił Jarosław Wasilewski – historyk Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku

Po odrodzeniu w 1918 r. młode państwo polskie stanęło wobec wielu wyzwań. Jednym z najpoważniejszych było płynące ze strony Rosji sowieckiej zagrożenie utraty świeżo odzyskanej niepodległości. Narzędziem komunistów w walce z polskim rządem miała być nie tylko Armia Czerwona ale również nieliczne ale aktywne środowisko polskich komunistów, zorganizowanych gównie w ramach Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (od 1925 r. Komunistycznej Partii Polski). Autonomiczną częścią KPRP/KPP była Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, która swoim zasięgiem obejmowała m.in. Białostocczyznę. O randze tego regionu dla polskich komunistów świadczyć może funkcjonowanie w Białymstoku na początku lat 20-tych XX w. Komitetu Centralnego KPZB. Aresztowania i stosunkowo dość dobre rozpoznanie ruchu komunistycznego przez polskie służby nie doprowadziły do całkowitego rozbicia tego środowiska, które nawet po formalnej likwidacji KPP w 1938 r. było nadal uważane za jedno z głównych zagrożeń dla niepodległości i integralności Polski.

 

do góry