Nawigacja

Aktualności

Weź udział w naszym konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”! Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”, w ramach którego należy przygotować pracę graficzną, model lub animację postaci bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Udział w konkursie wpisuje się w działania ukierunkowane na kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Wykorzystując również cyfrową formę prac, pozwala uczestnikom poszerzać wiedzę i umiejętności w nowych formach prac graficznych. 

Konkurs adresowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r. na adres mailowy:

marzena.zieziula@ipn.gov.pl lub adres pocztowy (decyduje data stempla pocztowego):

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem „KONKURS: Zasłużeni dla Niepodległej”.

Istnieje także możliwość dostarczenia pracy do Oddziału IPN w Białymstoku osobiście. 

Konkurs został objęty patronatem honorowym: Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego. Patronat medialny przyznało Polskie Radio Białystok oraz Oddział TVP 3 Białystok. 

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Kontakt do koordynatora: Marzena Zieziula - marzena.zieziula@ipn.gov.pl

do góry