Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–1941” – Augustów, 24–25 września 2019

Oddział IPN w Białymstoku zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Opór, przystosowanie czy współpraca? Obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–1941”, która odbędzie się w dniach 24–25 września 2019 r. (wtorek–środa) w Augustowie.

W związku ze zbliżającą się osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej mamy zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939–1941.

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z okupacją sowiecką ziem polskich w latach 1939–1941. Za szczególnie istotne uznajemy ukazanie tego okresu z perspektywy mieszkańców okupowanych terenów, sytuacji w jakiej się znaleźli, ich położenia prawnego, materialnego, społecznego. Relacji z legalnym rządem na uchodźstwie i działań podejmowanych przez tenże w interesie mieszkańców okupowanych przez ZSRS ziem polskich.

Za nie mniej istotną uważamy próbę udzielenia odpowiedzi na pytania, czy dominującą postawą wobec okupanta był opór, przystosowanie czy współpraca? Jakie formy przybierały owe postawy w praktyce? Jak działania władz sowieckich wpływały na ich kształtowanie? Na ile istotnymi czynnikami były: narodowość, wyznanie, pozycja społeczna oraz stosunek do II RP i rządzącego od 1926 r. obozu sanacji?

Po 80 latach od wybuchu II wojny światowej i trzech dekadach badań warto także w ramach pewnego podsumowania określić stan badań nad problematyką okupacji sowieckiej na ziemiach polskich oraz wskazać niewykorzystane jeszcze zasoby archiwalne, istotne dla tego tematu.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zredagowanych zgodnie z instrukcją wydawniczą IPN.

Termin konferencji: 24–25 września 2019 r.

Miejsce konferencji: Augustów

Termin zgłoszenia: do 30 kwietnia 2019 r.

Wraz ze zgłoszeniem proszę o nadesłanie abstraktu (około 300 znaków).

Koszty uczestnictwa: pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych natomiast koszty referentów spoza IPN pokryje organizator.

Kontakt:

Jerzy Autuchiewicz
jerzy.autuchiewicz@ipn.gov.pl
Oddział IPN w Białymstoku
tel. 85 664-57-84

Marta Kupczewska
marta.kupczewska@ipn.gov.pl
Oddział IPN w Białymstoku
tel. 85 664-57-79

do góry