Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Księża dla Niepodległej. Kościoły wobec kwestii niepodległości państwa polskiego w latach 1918–1989” – Wigry, 22–23 maja 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

W setną rocznicę odrodzenia Rzeczypospolitej nie może zabraknąć refleksji nad relacjami Kościołów i ich przedstawicieli z powstającym i walczącym o samodzielny byt i podmiotowość państwem polskim. Po ponad wieku funkcjonowania w warunkach braku suwerenności i podzielonego między trzy państwa społeczeństwa polskiego wytęskniona i wymodlona przez kilka pokoleń Polska zyskała u schyłku 1918 r. szansę na odrodzenie. Swój znaczący udział w tych wydarzeniach miało również duchowieństwo, ale stan badań nad tym zagadnieniem nadal pozostaje niezadawalający. Znana jest aktywność prymasa Aleksandra Kakowskiego, m.in. członka Rady Regencyjnej, który jednoznacznie wspierał działania zmierzające do uzyskania przez Polskę pełnej suwerenności, ale czy podobne stanowisko wśród przedstawicieli hierarchii Kościołów było powszechne? Jaki był udział duchownych Kościołów chrześcijańskich w tworzeniu, a później obronie struktur nowego państwa? Jaką postawę przyjęli księża wobec okupantów w czasie II wojny światowej? Czy pamiętali o wolnej Polsce w czasie powojennego komunistycznego zniewolenia? Jakie podejmowali działania, by obudzić i podtrzymać tę ideę w polskim narodzie? W  świadomości historycznej Polaków znaczące miejsce zajmują m.in. ks. Ignacy Skorupka czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko, ale przecież nie byli jedyni. Szczególnie interesujące wydaje się również nie tylko poznanie postaw i działań poszczególnych przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich, ale także zbadanie w możliwie szerokiej perspektywie wpływu określonych środowisk kościelnych na kształt powstającego państwa polskiego, ich udział w obronie suwerenności i trwanie w wierności idei niepodległej Polski w latach okupacji i powojennego zniewolenia.

To tylko niektóre zagadnienia przewidziane do omówienia podczas organizowanej przez białostocki oddział IPN konferencji naukowej pt. „Księża dla Niepodległej. Kościoły wobec kwestii niepodległości państwa polskiego w latach 1918–1989”, na którą serdecznie zapraszamy. Konferencja odbędzie się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 22–23 maja 2018 r. w pokamedulskim klasztorze w Wigrach (woj. podlaskie).

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 28 lutego 2018 r.

Program konferencji zostanie ustalony do 16 marca 2018 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

dr hab. Krzysztof Sychowicz
tel. +48 85 664 57 80
krzysztof.sychowicz@ipn.gov.pl 

Jarosław Wasilewski
tel. +48 85 664 57 79
jaroslaw.wasilewski@ipn.gov.pl

do góry