Nawigacja

Konkursy historyczne

BIAŁYSTOK: III Regionalny Konkurs Historyczny „Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947 roku”

W roku szkolnym 2014/2015, już po raz trzeci wskali wojewódzkiej rozgrywa się konkurs historyczny „Wiedzy o Armii Krajowej,jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia1947 roku”. Zadaniem uczestników będzie poznanie i wykazanie się wiedzą na tematstruktury, działalności, podejmowanych akcji zbrojnych, dowódców, zwycięstw iponiesionych ofiar przez największą organizację zbrojną polskiego podziemia wlatach II wojny światowej oraz jej następczyń.

W konkursie uczestniczy 65 uczniów z 12 szkółponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, którzy zostali zgłoszeni przezdyrektorów do 7 marca 2015 r. Konkurs składa się z dwóch części: eliminacjipisemnych, zaplanowanych na 9 kwietnia 2015 r. w Centrum Kształcenia Zawodowegow Wysokiem Mazowieckiem ul. Pelca 11 (początek – godz. 11), oraz etapu ustnego22 kwietnia 2015 r. (początek godz. 10) w siedzibie Oddziału Instytutu PamięciNarodowej w Białymstoku ul. Warsztatowa 1A.

Szczegółowych informacji udziela Karol Usakiewicz(karol.usakiewicz@ipn.gov.pl,tel. 85 664 57 87). Dokumentacja konkursowa – karta zgłoszenia,oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz regulamin – jestdostępna w formie elektronicznej na stronie pamiec.pl orazna stronach Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem i KuratoriumPodlaskiego.

Organizatorami III Regionalnego KonkursuHistorycznego „Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach wokresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947 roku” są: Oddziałowe BiuroEdukacji Publicznej IPN w Białymstoku i Centrum Kształcenia Zawodowego wWysokiem Mazowieckiem. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezes ZarząduGłównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Podlaski Kurator Oświatyi Starosta Wysokomazowiecki.

do góry