Nawigacja

Konkursy historyczne

VI edycja konkursu „Epoka Prymasa Tysiąclecia” – Czyżew, 29 maja 2008 r.

29 maja 2008 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbyła się VI edycja konkursu „Epoka Prymasa Tysiąclecia”. Wzięło w niej udział 65 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego i mazowieckiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku prof. dr hab. Cezary Kuklo.
 
Uczestnicy konkursu wykazali się doskonałą znajomością biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak również najnowszej historii Polski. Ich wiedzę oceniała komisja, której przewodniczył dr Krzysztof Sychowicz z białostockiego oddziału IPN. W pracach komisji uczestniczyła m.in. Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie.

Ostatecznie wyłoniono po trzech laureatów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Poziom ponadgimnazjalny:

  • I miejsce – Andrzej Dunikowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży
  • II miejsce – Radosław Tyszkiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
  • III miejsce – Kacper Starszyk z I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży

Poziom gimnazjalny:

  • I miejsce – Adam Skoczeń z Miejskiego Gimnazjum z Zambrowie
  • II miejsce – Marta Krajewska z Publicznego Gimnazjum w Czyżewie
  • III miejsce – Emil Dmochowski z Publicznego Gimnazjum w Czyżewie
do góry