Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie lustracyjnej radnego Rady Miejskiej w Michałowie

Barbara Niedzielko
Data publikacji 12.03.2018

Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygnatura III AKa 17/18) w dniu 8 marca 2018 roku, po rozpoznaniu apelacji pełnomocnika lustrowanego, utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku, stwierdzające, że radny Rady Miejskiej w Michałowie złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, zatajając w nim fakt swojej tajnej współpracy z SB.

Sąd Okręgowy w Białymstoku w orzeczeniu I instancji orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy – na okres 3  lat oraz dodatkowo zakaz pełnienia funkcji publicznych wskazanych w ustawie lustracyjnej – na okres 3  lat.

Orzeczenie jest prawomocne.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku
prokurator Andrzej Ostapa

do góry