Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie lustracyjnej radnego Rady Gminy Grajewo

Barbara Niedzielko
Data publikacji 11.10.2017

Sad Okręgowy w Białymstoku (sygnatura III K 113/17) w dniu 10 października 2017 roku orzekł, iż Jan Nitkowski – radny Rady Gminy Grajewo złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, zatajając w nim fakt współpracy w charakterze tajnego współpracownika ze Służbą Bezpieczeństwa. Sąd orzekł wobec lustrowanego, na podstawie art. 21a ust 2a ustawy lustracyjnej, utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy – na okres 3 lat, zaś na podstawie art. 21a ust. 2b wymienionej ustawy orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 w/w ustawy – na okres 3  lat.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Jan Nitkowski złożył oświadczenie w dniu 14 października 2010 roku w związku z ubieganiem się o funkcję publiczną radnego Rady Gminy Grajewo. Aktualnie ponownie pełni tę funkcję.

Naczelnik
Oddziałowego  Biura Lustracyjnego w Białymstoku
prok. Andrzej Ostapa

do góry