Nawigacja

Komunikaty

Były funkcjonariusz SB złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Barbara Niedzielko
Data publikacji 14.09.2017

Sąd Okręgowy w Białymstoku w orzeczeniu z dnia 18.08.2017 roku (sygnatura II K 71/17) stwierdził, iż były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, wykonujący swoje obowiązki w latach 1972–1973 w Wydziale Paszportów i Dowodów Osobistych Komendy Stołecznej MO w Warszawie, kandydując na radnego Rady Powiatu Nowodworskiego, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Lustrowany kandydował bezskutecznie na radnego w roku 2013 i nie ujawnił wówczas w oświadczeniu faktu swojej wcześniejszej służby w SB. Aktualnie nie pełni żadnych funkcji publicznych.

Sąd orzekł wobec lustrowanego na podstawie art. 21a ust. 2a ustawy lustracyjnej utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy – na okres 4  lat, zaś na podstawie art. 21a ust. 2b wymienionej ustawy orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 w/w ustawy – na okres 4  lat.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku
prokurator Andrzej Ostapa

do góry