Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Białymstoku potwierdził, że publikacja nazwiska w Inwentarzu IPN nie jest podstawą do autolustracji

Barbara Niedzielko
Data publikacji 05.01.2017

Postanowieniem z dnia 23.12.2016 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn. IIAKz 348/16) utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie, odmawiające wszczęcia postępowania autolustracyjnego.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca Andrzej H. wniósł o wszczęcie postępowania autolustracyjnego argumentując, że odnalazł swoje nazwisko na stronie internetowej inwentarz.ipn.gov.pl z opisem, iż jest to „dokumentacja aktowa”. Te cechy (wraz z numerem inwentarzowym rozpoczynającym się od cyfr „00”) zdaniem wnioskodawcy są równoznaczne z jego pomówieniem o pozostawanie osobowym źródłem informacji organów bezpieczeństwa PRL.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, rozpoznając zażalenie Andrzeja H., podzielił pogląd wyrażony w orzeczeniu Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wskazał, iż z informacji umieszczonych na stronie www.inwentarz.ipn.gov.pl nie sposób wywodzić wniosków o współpracy wnioskodawcy z organami bezpieczeństwa państwa i zapisy takie nie mają charakteru pomawiającego o współpracę z tymi organami.

Naczelnik 
Oddziałowego Biura Lustracyjnego 
w Białymstoku

prok. Andrzej Ostapa

do góry