Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie lustracyjnej Burmistrza Przasnysza

Krzysztof Kopeć
Data publikacji 25.07.2016

Sąd Okręgowy w Białymstoku (sygnatura III K 50/16) w dniu 21 lipca 2016 orzekł, iż Waldemar Marek Trochimiuk – Burmistrz Przasnysza złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, zatajając w nim fakt służby w 2 Pułku Rozpoznania Radioelektronicznego w Przasnyszu (Jednostce Wojskowej 4420) Sąd orzekł wobec lustrowanego na podstawie art. 21a ust 2a ustawy lustracyjnej utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy na okres 3  lat, zaś na podstawie art. 21a ust. 2b wymienionej ustawy orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznych wymienionych w ustawie lustracyjnej na okres 3  lat.

Sąd uznał, że Jednostka Wojskowa 4420 wykonująca zadania rozpoznania radioelektronicznego działała na rzecz Zarządu II Sztabu Generalnego (wywiadu wojskowego PRL)  i jest organem bezpieczeństwa państwa o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 12 ustawy lustracyjnej – tj. „inna służbą Sił Zbrojnych prowadzącą czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze  w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych

Orzeczenie nie jest prawomocne.

 

Naczelnik

Oddziałowego Biura Lustracyjnego

w Białymstoku

prok Andrzej Ostapa

do góry