Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie okazania Lechowi Wałęsie teczki TW „Bolka”

Krzysztof Kapuza
Data publikacji 13.04.2016

13 kwietnia 2016 r. prokurator Instytutu Pamięci Narodowej przesłuchał w charakterze świadka Pana Lecha Wałęsę. Czynność wykonano w ramach śledztwa S18/16/ZK, dotyczącego przestępstwa polegającego na ewentualnym poświadczeniu nieprawdy przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej w dokumentach dotyczących tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek”, prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. Czynności trwały około 3 godzin. Oprócz Pana Lecha Wałęsy w czynności wzięli udział jego pełnomocnicy – prof. Jan Widacki oraz mec. Jan Kuklewicz.

W toku przesłuchania okazano Panu Lechowi Wałęsie oryginały akt archiwalnych dotyczących współpracy agenta o pseudonimie TW „Bolek”. Pan Lech Wałęsa zanegował autentyczność okazanych dokumentów.

Dzisiejsze okazanie z udziałem Pana Lecha Wałęsy miało kluczowe znaczenie dla kierunku i zakresu zlecanych ekspertyz, wykonywanych przez biegłych. W związku z tym prokurator bezzwłocznie zleci przeprowadzenie koniecznych badań. Jest to możliwe dzięki temu, że od zainicjowania śledztwa w dniu 25 lutego br. został zgromadzony praktycznie cały materiał porównawczy niezbędny do badań porównawczych pisma.

Warszawa, 13 kwietnia 2016 r.  

prok. Janusz Romańczuk
Naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku

 
 
do góry