Nawigacja

Komunikaty

Komunikat o udostępnieniu dn. 23 marca 2016 r. części dokumentów pochodzących z V i VI pakietu materiałów zabezpieczonych w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 22.03.2016

21 marca 2016 r. Naczelnik Oddziałowej Komisji ŚciganiaZbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, na podstawie postanowieniaprokuratora IPN w przedmiocie dowodów rzeczowych, przekazał Prezesowi InstytutuPamięci Narodowej kolejną partię dokumentów zabezpieczonych 16 lutego 2016 r. wdomu Marii Kiszczak.

Część przekazanych materiałów (z wyjątkiem dokumentacjifotograficznej) została podzielona na następujące jednostki archiwalne(sygnatura, tytuł, liczba stron):

 1. IPN BU 3333/53: Stenogram wypowiedzi Franciszka Szlachcica w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Nauk Społecznych przy PZPR nt. Rewolucja i kontrrewolucja w pierwszych latach Polski Ludowej, z dn. 22-11-1986 r. – przesłany dn. 25-11-1986 r. Ministrowi Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesławowi Kiszczakowi przez F. Szlachcica, 6 str.;
 2. IPN BU 3333/54: Miesięcznik przyrodniczo-łowiecki: „Łowiec Polski" nr 1 ze stycznia 1989 r. i nr 2 z lutego 1989 r. – przesłany dn. 17-01-1989 r. Ministrowi Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesławowi Kiszczakowi przez gen. bryg. prof. dr Tadeusza Pietrzaka (członka honorowego Polskiego Związku Łowieckiego), 65 str.;
 3. IPN BU 3333/55: Notatki Ministra Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka zawierające: kopertę zaadresowaną „Minister Spraw Wewnętrznych Tow. Gen. Broni Czesław Kiszczak – do rąk własnych”, z adnotacjami: (prawd. dot. nadawcy) „Gen. bryg. H[enryk] Dankowski (Dep. III)" i „Tajne”, na odwrocie koperty niedatowane odręczne notatki z nazwiskami członków i zastępców członka Biura Politycznego oraz sekretarzy Komitetu Centralnego PZPR i końcówkami numerów telefonów oraz dot. nieustalonych spraw urzędowych, 1986 r., 2 str.;
 4. IPN BU 3333/56: List red. Tadeusza Zakrzewskiego skierowany do gen. broni Czesława Kiszczaka oraz odręczna notatka nt. atmosfery panującej w FSO w związku z zakupem nowej licencji, z dn. 22-12-1986 r., 3 str.;
 5. IPN BU 3333/57: Materiały dot. powołania Komisji Koordynacyjnej do spraw Umacniania Praworządności i Przestrzegania Porządku Publicznego nadesłane zgodnie z poleceniem gen. Czesława Kiszczaka przez Sekretarza Komisji ppłk. Józefa Białasa; 1981 r., 18 str.;
 6. IPN BU 3333/58: Odręczne notatki oraz list podpisany: „Oficerowie służb specjalnych" w sprawie ucieczek na Zachód oficerów Wojska Polskiego, 1981 r., 10 str.;
 7. IPN BU 3333/59: Postanowienie z dn. 12-01-1957 r. o umorzeniu śledztwa Nr D.Spec. I Sn. 66/56 przeciwko: Stefan Kilanowicz vel Grzegorz Korczyński, imię ojca: Szczepan, ur. 17-06-1915 r., podejrzanemu z art. 2 dekretu z dnia 31-08-1944 r. na zasadzie art. 245 par. 1 kpk. – odpis, 1981 r., 6 str.
 8. IPN BU 3333/60: Notatki i korespondencja Ministra Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka, zawierające: odręczną notatkę (prawdopodobnie Wojciecha Jaruzelskiego), z dn. 28-06-1989 r. w związku z rozmową nt. prezydentury; odręczny list z dn. 11-12-1983 r. Adama Michnika ws. szykan więziennych i propozycji uwolnienia w zamian za opuszczenie Polski; maszynopis dot.: pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1983 r., postulatów w zakresie stosunków państwo-Kościół, danych statystycznych dot. Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce, 16 str.
 9. IPN BU 3333/61: Teczka z odręcznie naniesionym tytułem „Prasa”, „II" - materiały z prasówki przygotowywanej przez rzecznika prasowego MSW płk. Edmunda Zacińskiego dn. 03-03-1982 r., informujące, w których krajowych tytułach prasowych i rozgłośniach ukazał się i był omawiany wywiad gen. Czesława Kiszczaka dla PAP, 71 str.;
 10. IPN BU 3333/62: Depesze – clarisy MSZ przeznaczone dla Ministra Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka i kierownictwa MSW (dyr. Departamentu I MSW Zdzisława Sarewicza, dyr. Departamentu II MSW Janusza Seredy) z września 1986 r., 5 str.;
 11. IPN BU 3333/63: Przesłane członkom Rady Ministrów przez Urząd Rady Ministrów (dn. 17-01-1990 r.) dokumenty rządowe do wiadomości, zgłoszone przez Biuro Prawne URM, w załączeniu tekst Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 35 str.;
 12. IPN BU 3333/64: Kserokopia odręcznego listu z dn. 22-08-1981 r. przesłanego przez Alinę Gawecką do gen. broni Czesława Kiszczaka z gratulacjami dot. nominacji na Ministra Spraw Wewnętrznych i prośba o interwencją ws. paszportu synowej, 1 str..
 13. IPN BU 3333/65: Notatka przeznaczona dla gen. broni Czesława Kiszczaka, zawierająca odręczną niedatowaną i nieczytelnie sygnowaną notatkę na kartce formatu 9/9 cm, rozpoczynającą się słowami „Czesiu, jeżeli możesz – zarekomenduj byłego komand. Krzysztofa Jońskiego...”, b.d.; 2 str.

Materiały tebędą udostępniane od 23 marca br. w postaci kopii elektronicznych w czytelniIPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.

Zgodnie z art. 36 ustawy o IPN dokumenty będą udostępniane wcelu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich. Osobyubiegające się o wgląd do tych dokumentów muszą złożyć stosowny wniosek.Formularz dostępny jest pod następującym linkiem http://ipn.gov.pl/buiad/udostepnianie/wnioski.

do góry